Svjetski dan srca

Proglas Svjetske kardiološke federacije u povodu 29. rujna: Koristite srce za društvo, za svoje najmilije i sebe!

Ivana Kocijan

Foto: iStock

Foto: iStock

Kardiovaskularne bolesti vodeći su uzrok smrti u svijetu, a u vremenu pandemije COVID-19 oboljeli od njih suočavaju se s dvostrukom prijetnjom: ne samo što imaju povećan rizik od razvoja teških oblika koronazaraze, već se boje tražiti zdravstvenu zaštitu i u vezi sa svojom srčanom bolestiŽivimo u vremenu bez presedana: pandemija bolesti COVID-19 dovela je u središte pažnje zdravstvenu struku, nacionalne sustave zdravstvene zaštite i našu osobnu odgovornost – za naše vlastito zdravlje i zdravlje ugroženih skupina u zajednici. Ne znamo kojim će smjerom epidemija ići u budućnosti, ali znamo da moramo voditi računa o zdravlju srca, sada više nego ikad.Stoga ove godine, u povodu 29. rujna, kampanja Svjetske kardiološke federacije poručuje svijetu: Koristite srce da pobijedite srčane bolesti!
Proglas prenesen iz Narodnog zdravstvenog lista za rujan/listopad 2020. godine, podsjeća da su kardiovaskularne (srčano-žilne) bolesti vodeći uzrok smrti u svijetu.


One imaju mnogobrojne uzroke: od pušenja, šećerne bolesti, visokog krvnog tlaka i debljine do onečišćenja zraka i rijetkih, ali zanemarenih uzroka poput Chagasove bolesti i srčane amiloidoze.


Foto: iStock

U vremenu pandemije COVID-19 oboljeli od kardiovaskularnih bolesti suočavaju se s dvostrukom prijetnjom: ne samo što imaju povećan rizik od razvoja teških oblika koronazaraze, već se boje tražiti zdravstvenu zaštitu i u vezi sa svojom srčanom bolesti.Koristiti srce podrazumijeva koristiti:1. svoju glavu
da biste shvatili što je potrebno da živite zdravim srcem i da djelujete na tom znanju, mijenjajući svoje ponašanje radi bolje kvalitete života sada i u budućnosti;


2. svoj utjecaj
kao pojedinac, da budete primjer svojim najmilijima; kao zdravstveni profesionalac, da pomognete svojim pacijentima da naprave pozitivne promjene radi očuvanja zdravlja svojeg srca; kao poslodavac, da investirate u kardiovaskularno zdravlje svojih zaposlenika; kao vlada, da primijenite politike i inicijative koje vode boljem kardiovaskularnom zdravlju društva, kao što su porez na šećer, zabrana pušenja i smanjenje onečišćenja zraka;


Foto: iStock3. svoje suosjećanje
da gledate dalje od sebe i djelujete tako da podupirete najugroženije skupine društva, poput onih s oštećenjem zdravlja srca koje ih može dodatno ugroziti u vrijeme pandemije COVID-19.Koristite srce za pravilan izbor
Ako imate narušeno zdravlje, poput srčanih bolesti, zatajenja srca, šećerne bolesti, visokog krvnog tlaka ili debljine, nemojte dopustiti da zbog pandemije COVID-19 ne prisustvujete redovnim zdravstvenim pregledima.


Nikad nemojte izbjegavati poziv hitnim službama ako ih trebate – sigurno je da su medicinski radnici tu za vas.


Foto: iStockKoristite srce za društvo, za svoje najmilije i sebe
Pojedinci, zajednice i poduzeća na nevjerojatne su načine reagirali na pandemiju, podržavajući jedni druge, zdravstvenu struku i ranjive skupine u društvu.


Radi se o donošenju boljih izbora na svim razinama – od osobnih i svakodnevnih izbora, do vladinih i svjetskih izbora politika.Koristite srce za zahvalu zdravstvenim djelatnicima
Pandemija je dovela do pojačane podrške medicinskim sestrama, liječnicima, istraživačima i njegovateljima. Približavajući se Svjetskom danu srca 2020. nastavit ćemo prikazivati priče tih junaka i njihovih pacijenata u sklopu naših Heroja srca.


Foto: iStockKoristite srce da biste sudjelovali
Pomozite nam da Svjetski dan srca 2020. učinimo dojmljivijim nego ikad – moćnom platformom za pozitivne promjene, da pomognemo ljudima da žive duže, bolje i zdravije živote. Sudjelujte odmah i saznajte što možete učiniti.