Predstavili program

Matej Mostarac i Dean Jurčić nastavljaju dalje: “U Kastvu se uvijek stvara neka nova dobra priča”

Slavica Kleva

Dean Jurčić i Matej Mostarac

Dean Jurčić i Matej Mostarac

Višak kadrova u upravi nemamo, na upravu otpada osam posto proračuna, a koliko smo izvukli novaca iz EU fondova, uprava može besplatno raditi narednih pet godina, ističe MostaracKastav je grad za ugodan život, Kastav raste. Kod nas demografija nije problem, uvijek smo u plusu. Mi ne moramo u predizborno vrijeme govoriti o smanjenju prireza jer ga nemamo.


Baš kao i o parkingu, on je također besplatan. Višak kadrova u upravi nemamo, na upravu otpada osam posto proračuna, a koliko smo izvukli novaca iz EU fondova, uprava može besplatno raditi narednih pet godina.


Tako se u Rubešima ispred spomenika Partizanu predstavio sadašnji gradonačelnik Matej Mostarac ispred SDP-a pod geslom “NaSTAVljamo Matej Mostarac” koji želi i novi četverogodišnji mandat.
U društvu svog dosadašnjeg zamjenika Deana Jurčića naglasili su što je do sada učinjeno i što je pred njima.


– Mi smo i do sada bili transparentna uprava, svatko može provjeriti svaku utrošenu lipu iz proračuna, mi nemamo djece koja nisu upisana u dječje vrtiće, a iza nas je nekoliko značajnih projekata koji su naši sugrađani dočekali otvorena srca, nastavio je Mostarac.Prije svega se to odnosi na izgradnju Sportsko rekreacijskog centra koji će biti namijenjen ne samo sportašima već i rekreativcima,a li bit će to multifunkcionalni prostor i za pusne tance ali i sve ostale aktivnosti.


Kastav je s 2500 lampi smanjio 300 posto svjetlosno onečišćenje i uštedjelo se 6 milijuna kuna. Izgrađeno je Novo groblje, krenula je obnova i uređenje Crekvine i Lokvine kroz EU projekte vrijedne 9 milijuna kuna.


Grad Kastav je Glazbenoj osnovnoj školi osigurao novu zgradu,a trenutno je prijavljeno više od 180 milijuna kuna EU projekata.


Unazad godinu dana donijete su COVID odluke pomoći građanima i poduzetnicima u iznosu dva milijuna kuna, zasađeno je 250 novih stabala, uveden je u Gradu Kastvu i sustav električnih bicikli i punionica za automobile. Tu je i brzi optički internet i WIFI, uređena je Kuća belice.


– Povećali smo naknade za novorođenčad i cenzus za socijalne programe, nabavili novo vatrogasno vozilo za DVD Kastav, uredili prvi park za pse,a tu je i tri kilometra dionica asfaltiranja i novih ogranaka vodovoda, naglašava Mostarac te dodaje da je označeno i uređeno 400 novih parkirnih mjesta po cijelom gradu.


Spomenuo je širenje Radne zone Žegoti s poticajima za poduzetnike. Iako je COVID učinio svoje, ne