Na Trgu Matije Vlačića Flaciusa

Umjetnički program “Čaj s tintom” na Čajnom trgu

Kim Cuculić

Program je sufinancirao Odjel za kulturu Grada Rijeke.TINTA 910, udruga za promicanje kulturnog stvaralaštva, organizira umjetnički program »Čaj s tintom« u petak 10. rujna u 17 sati, uz podršku Samovar bara, na Trgu Matije Vlačića Flaciusa (»Čajni trg«).


Ovom prilikom prozno-poetskim te likovnim i fotografskim radovima predstavit će se članovi: Slavica Curl, Lea Cuculić, Danila Linić, Vlasta Linić, Gordana Lenić, Maja Herbst, Duška Huskić, Marija Meri Minić, Anđa Šimić, Ivica Milošević, Aleksandar Tomulić te članovi iz Zagreba: Stevo Leskarac i Tomislav Sabljić. U glazbenom dijelu nastupit će Nenad Mrazovac, maestro na gitari. Program će moderirati Anita Rončević i Diana Rosandić Živković.


Program je sufinancirao Odjel za kulturu Grada Rijeke.