Detalji velikog projekta

Investicija od 800 milijuna kuna jedna je od najvećih u riječkoj povijesti. Radovi počinju u rujnu

Barbara Čalušić

Simulacija

Simulacija

Prema ugovoru za dvije i pol godine trebao bi niknuti novi bolnički kompleks gdje će svoje mjesto naći sadašnja Klinika za ginekologiju i porodništvo, klinike i odjeli dječje bolnice na Kantridi, svi bolnički laboratoriji i pomoćni sadržaji kao što su termoenergetski blok i višeetažno parkirališteNakon što je Vlada početkom mjeseca dala suglasnost ravnatelju Kliničkog bolničkog centra Rijeka za sklapanje ugovora s izvođačima radova na drugoj fazi nove riječke bolnice, popularno nazvanoj bolnica za majku i dijete, u rujnu će na Sušaku biti otvoreno novo gradilište na kojem bi prema ugovoru za dvije i pol godine trebao niknuti novi bolnički kompleks u kojem će svoje mjesto naći sadašnja Klinika za ginekologiju i porodništvo, klinike i odjeli koji se danas nalaze u sklopu dječje bolnice na Kantridi, svi bolnički laboratoriji te pomoćni sadržaji kao što su termoenergetski blok i višeetažno parkiralište.


Za investiciju, vrijednu gotovo 800 milijuna kuna, sredstva su osigurana u ovoj i predstojećim proračunskim godinama, što je bio i preduvjet potpisa ugovora s izvođačima radova Kamgradom i GP Krkom koji bi novi objekt trebali dovršiti do ožujka 2022. godine.


Zgrada bolnice za majku i dijete, glavni je dio dugonajavljivane druge faze izgradnje nove bolnice koja je, sada već prije više od deset godina, započela izgradnjom zgrada dijalize i barokomore na Sušaku u što je tijekom više godina uloženo oko 90 milijuna kuna. Druga faza izgradnje nove bolnice počinje 2016. godine iskopom građevinske jame te uređenjem novog objedinjenog hitnog prijema koji je počeo s radom prošle godine. Zajedno s iskopom i novim hitnim prijemom u drugu fazu nove riječke bolnice trebalo bi biti uloženo oko 875 milijuna kuna što drugu fazu nove riječke bolnice definitivno čini jednom od najvećih investicija u recentnijoj povijesti grada.

Tri lokaliteta


Opće je poznato da KBC Rijeka danas djeluje na čak tri lokaliteta, što u prvom redu povećava troškove, ali i znatno utječe na kvalitetu skrbi. Izgradnjom bolnice za majku i dijete, na Sušak će biti premješten cjelokupni lokalitet Kantrida, inače vrijedna nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke, dok bi zgrada Klinike za ginekologiju i porodništvo na riječkom lokalitetu nakon preseljenja klinike u novu sušačku bolnicu trebala biti prenamijenjena za smještaj drugih bolničkih klinika s riječkog lokaliteta.Aktualna ideja je da nova riječka bolnica u cijelosti ima ukupno maksimalno 700 kreveta, što je značajno manje no što je prvotnim projektom zamišljeno. Konačni cilj je bolnica u kojoj će prosječno trajanje hospitalizacije maksimalno iznositi pet danaOva je zgrada građena prije četrdesetak godina i najnoviji je bolnički objekt na riječkom lokalitetu na kojem se najveći dio medicinskog pogona odvija u zgradi staroj više od stotinu godina.


U takvoj situaciji prevladava mišljenje da zgrada današnjeg riječkog rodilišta ima dobre preduvjete da bude iskorištena za potrebe riječke bolnice i nakon preseljenja Klinike za ginekologiju na Sušak, zbog čega KBC Rijeka u suradnji s Europskom investicijskom bankom trenutno izrađuje projekcije za buduće razdoblje riječkog lokaliteta.


Projekt treće faze


Kao moguće klinike koje bi mogle boraviti u toj zgradi do potpunog objedinjenja na Sušaku, spominju se Klinika za otorinolaringologiju, Klinika maksilofacijalna kirurgija i Klinika za neurologiju, a osnovni cilj preseljenja klinika po sadašnjem riječkom lokalitetu je objedinjavanje struka koje se na njemu nalaze u dislociranim zgradama u dvije glavne zgrade gdje bi trebale ostati sve do konačnog preseljenja čitave bolnice na Sušak.


Kada će do toga doći i hoće li Rijeka u skorijoj budućnosti imati moderni bolnički centar na jednom mjestu, teško je reći. I dok kod konačne realizacije druge faze nove bolnice očito postoji politički konsenzus, što najbolje potvrđuju osigurana sredstva za njezinu izgradnju – pa realizacija u ovom trenutku najviše ovisi o izvođačima radova i njihovim kapacitetima – treća faza nove bolnice, koja će ujedno biti i njezin središnji i najvitalniji dio, zasad se spominje kao projekt čija konačna vrijednost, kao ni sam način financiranja nisu poznati.Naime, KBC Rijeka osim projekta druge faze, već više od deset godina ima i projekt treće faze nove bolnice iz 2005. godine koji bi trebao dovesti do objedinjenja bolnice na jednom mjestu, a koji će po svemu sudeći uskoro postati bivši. Kao što je projekt druge faze bolnice iz tog vremena dugogodišnjim prolongiranjem izgradnje bolnice za majku i dijete s vremenom zastario te je morao biti preprojektiran, tako će i za treće fazu ishodišni projekt morati biti izmijenjen. Kao jedan od glavnih razloga navodi se njegova predimenzioniranost, a ovih je dana potpisan uz suglasnost Ministarstva zdravstva i dokument vrijedan 11 milijuna kuna koji se tiče tehničke pomoći Europske investicijske banke oko treće faze na kojem bi se prema sadašnjim najavama trebalo raditi paralelno s izgradnjom druge faze.


Generator razvoja grada


Aktualna ideja je da nova riječka bolnica u cijelosti ima ukupno maksimalno 700 kreveta, što je značajno manje no što je prvotnim projektom zamišljeno. Konačni cilj suvremenog trenda smanjenja bolničkih kreveta bolnica je u kojoj će prosječno trajanje hospitalizacije maksimalno iznositi pet dana, a značajan dio posla preusmjerava se na dnevne bolnice i jednodnevnu kirurgiju s funkcionalnim povezivanjem struka, odnosno objedinjavanjem kardiologije s kardiokirurgijom, neurologije s neurokirurgijom, gastroenterologije s digestivnom kirurgijom, nefrologije s urologijom i slično.Središnja zgrada bolnice za žene i djecu na Sušaku trebala bi imati 44 tisuće četvornih metara, osam etaža gdje će biti smješteno 249 kreveta. Uz nju u ovoj će fazi biti sagrađeni popratni sadržaji – termoenergetski blok površine 16 tisuća četvornih metara u kojem će se nalaziti kotlovnica, praonica, bolnička kuhinja, restoran i kafić, tehnička služba i radionice te informatička služba. Tu je i višetažno parkiralište površine 1.532 četvorna metra, a u cijelom novom kompleksu kojem valja pribrojiti i podzemne garaže glavne zgrade s 333 parkirna mjesta za automobile predviđeno je 605 parkirnih mjesta.Moderna bolnica podrazumijeva da se pacijenti obrađuju brzo i prema pravilima koja vrijede u najrazvijenijim zemljama Europske unije, a u riječkoj bolnici uvjeravaju da upravo podrška i sufinanciranje Europske investicijske banke znači i primjenu europskih standarda za liječenje bolesnika. Preseljenje bolnice na jedan lokalitet trebalo bi osloboditi objekte koji u Rijeci mogu dodatno ojačati mogućnosti skrbi za kronične i terminalne bolesnike te za rastući broj sve starije populacije o kojoj bi se trebalo skrbiti u prostorima s elementima koji kombiniraju socijalnu i zdravstvenu skrb.


Pored toga, nova bolnica koja će se nalaziti neposredno uz Sveučilišni kampus trebala bi biti svojevrstan generator razvoja grada prvenstveno kroz suvremeno liječenje, ali i nastavu i znanost, s obzirom da je KBC Rijeka nastavna baza Medicinskog fakulteta i Fakulteta zdravstvenih studija.


A hoće li doista na Sušaku jednog dana djelovati veliki sveučilišni i medicinski centar, najbolje će znati odgovoriti generacije koji će za nekoliko godina na svijet doći u novoj riječkoj bolnici za majku i dijete.