Reagiranje

Predrag Miletić: 70. godišnjica ujedinjenja Rijeke i Sušaka zaboravljena od gradske uprave

P. N.

Foto: V: KARUZA

Foto: V: KARUZAPredrag Miletić poslao nam je reagiranje povodom obljetnice ujedinjenja Rijeke i Sušaka. 


Njegovo reagiranje prenosimo u cjelosti:


“Na dan 12.veljače 1948.godine, održana je prva sjednica Gradsko narodnog odbora Rijeke, što se smatra momentom od kada dotadašnji gradovi Rijeka i Sušak postaju jedinstvena gradska cjelina i od kada funkcioniraju kao jedinstveni grad.
Iako je Rijeka oslobođena 03.05.1945.godine ujedinjenje dvaju gradova nije izvršeno odmah. Granični zid na Rječini i Mrtvom kanalu koji je trajao 21 godinu , uklonjen je već prvih dana mira kao svojevrsna poruka da tu više neće biti granice, ali i iz  razloga normalnog pristupa Mrtvom kanalu tada  još uvijek operativnom dijelu riječke luke koji nije bio uništen.


Tadašnja Rijeka od 03.05.1945.godine postaje zona B sve do potpisivavanja Ugovora o miru između FNR Jugoslavije i Republike Italije koji je stupio na snagu 15.rujna 1947. Sušak od 1945.g je sastavni dio FNR Jugoslavije i NR Hrvatske i u vremenu od 1945. do 1947. između tadašnje Rijeke i Sušaka postajala je kontolna točka prelaska između FNRJ i zone B koju je kontolirala milicija (neka vrsta meke granice).


No unatoč tome što tadašnja Rijeka još uvijek nije bila državno pravno regulirana 22.listopada 1946.g. otvara se za promet kolno-pješački most kao svojevrsni trg spajanja Rijeke i Sušaka.


Nakon stupanja na snagu pariškog Mirovnog sporazuma između Italije i Jugoslavije tadašnja Rijeka postaje formalno dio NR Hrvatske odnsno FNR Jugoslavije


Uslijedile su odluke Narodno oslobodilačkih odbora Rijeke i Sušaka o želji građana za ujedinjenjem, što je ubrzo i potvrđeno u Saboru NR Hrvatske, te su dana 01.veljače 1948.g. održani  izbori za Gradski narodni odbor Rijeke ,a 12.02.1948.g je održana i Prva sjednica ( u prostoru palače Municipija) te Grad Rijeka napokon počinje funkcionirati kao jednistvena gradska cjelina. Osim ujedinjenja Rijeke i Sušaka od  tog datuma u sastavu Rijeke ulaze i Zamet, Pehlin, Škurinje, Gornja Drenova, Orehovica i Kostrena.


Do 1962.godine unutar Grada postojale su gradske općine Zamet, Stari Grad i Sušak da bi kasnije bila formirana Općina Rijeka.


12.02.1948. godine je datum kada su podjele na Rječini i Mrtvom kanalu formalno za trajno ukinute.


Ovakav značajan datum za naš grad ostaje zaboravljen i nezapažen od strane ove gradske uprave koja još jednom pokazuje zaborav, neznanje i nezainteresiranost za važne povijesne datume i obljetnice našeg grada. Sumnjamo da da postoji grad u Europi koji može dopustiti sebi ovakav propust”, navodi u svom reagiranju Predrag Miletić.