ISPRAVAK »Rodbinska veza bacila sjenu na unosne poslove u Rijeci« (2)

Euromodul je sve poslove s Gradom Rijekom ugovorio temeljem javnih natječaja

Portal Novilist.hr

Sjedište tvrtke Euromodul na Kukuljanovu

Sjedište tvrtke Euromodul na Kukuljanovu

Žalosno je da se društvo koje se bori i uspješno egzistira na svjetskom tržištu i koje može dati samo pozitivan primjer drugim tvrtkama i poduzetnicima u svome Gradu Rijeci pokušalo prikazati kao društvo koje navodno zbog rodbinske veze dobiva poslovePoštovani, obraćamo Vam se u zastupanju trgovačkog društva EUROMODUL d.o.o. Kukuljanovo, Kukuljanovo 335, OIB: 99865494084. Dana 7. rujna 2019. godine na stranici 2. i 3. Novog lista, objavljen je članak potpisan od strane novinara Marinka Glavana pod naslovom: »SVOJ SVOME Pročelnica za komunalni sustav Rijeke Irena Miličević nećakinja je suosnivača Euromodula Dragutina Babića RODBINSKA VEZA BACILA SJENU NA UNOSNE POSLOVE U RIJECI«.


U predmetnom članku povrijeđena su prava i interesi podnositelja zahtjeva TD EUROMODUL d.o.o. budući se u istom članku, a poglavito u samom naslovu istoga grubo insinuira na navodno postojanje kriminala ili korupcije, odnosno na navodno postojanje elementa sukoba interesa zbog rodbinske veze pročelnice Odjela za komunalni sustav Grada Rijeke Irene Miličević i nekadašnjeg suosnivača i suvlasnika TD EUROMODUL gospodina Dragutina Babića.


Insinuacije na korupciju


Stoga, sukladno odredbi čl. 40. Zakona o medijima u ime našeg klijenta pravodobno predlažemo ispravak objavljene informacije objavljene u Novom listu dana 07. rujna 2019. godine u članku pod naslovom »SVOJ SVOME Pročelnica za komunalni sustav Rijeke Irena Miličević nećakinja je suosnivača Euromodula Dragutina Babića RODBINSKA VEZA BACILA SJENU NA UNOSNE POSLOVE U RIJECI«, u prvom sljedećem programskom sadržaju medija, nakon primitka ispravka na način da Ivica Tomić, glavni urednik Novog lista novinsko nakladničkog dioničkog društva bez promjena i dopuna, na istom ili istovrijednom mjestu programskog prostora i na isti ili istovrijedan način objavi ispravak netočne informacije, kako slijedi:
»U Novom listu dana 7. rujna 2019. godine na stranici 2. i 3., objavljen je članak potpisan od strane novinara Marinka Glavana pod naslovom: »SVOJ SVOME Pročelnica za komunalni sustav Rijeke Irena Miličević nećakinja je suosnivača Euromodula Dragutina Babića, RODBINSKA VEZA BACILA SJENU NA UNOSNE POSLOVE U RIJECI« u kojem članku su povrijeđena prava i interesi našeg klijenta TD EUROMODUL d.o.o. budući se u istom članku, a poglavito u samom naslovu istoga grubo insiunira na navodno postojanje kriminala ili korupcije, odnosno na navodno postojanje elementa sukoba interesa zbog rodbinske veze Pročelnice odjela za komunalni sustav Grada Rijeke Irene Miličević i nekadašnjeg suosnivača i suvlasnika TD EUROMODUL gospodina Dragutina Babića.


Ovakvim sadržajem predmetnog članka, a poglavito sadržajem samog naslova, našem klijentu je nanesena povreda ugleda, kojem se isključivo nastojalo u svijesti čitatelja Vašeg lista prikazati našeg klijenta kao tvrtku koja je navodno nelegalnim radnjama stekla imovinsku korist odnosno koja dobro zarađuje u poslovima s Gradom Rijeka navodno zbog rodbinske veze jednog od tadašnjih suosnivača TD EUROMODUL d.o.o. gospodina Dragutina Babića sa pročelnicom za komunalni sustav Rijeke Irenom Miličević.


Sadržajem predmetnog članka, a napose sadržajem samog naslova nedvosmisleno se pokušalo javnost dovesti u zabludu objavljivanjem potpuno neosnovanih zaključaka kojima je intencija bila povrijediti prava našeg klijenta, te okaljati njezin višegodišnji rad i trud, čime je našem klijentu nedvojbeno nanesena nematerijalna šteta.


Navedeno potvrđuje i činjenica da ste uskratili pravo našem klijentu da se izjasni i da dade odgovor o iznesenim neistinitim zaključcima, tvrdnjama i optužbama, a što ste bili dužni učiniti kako u skladu sa odredbama Zakona o medijima tako i sukladno Kodeksu časti hrvatskih novinara.


Prepoznatljiv brend


Naš klijent TD EUROMODUL d.o.o. od samog je osnivanja još davne 1990. godine jedna od uspješnijih tvrtki u Republici Hrvatskoj, a kasnije i u svijetu kako zbog kvalitete zbog poslovanja, tako i zbog izvoza svojih proizvoda. TD EUROMODUL d.o.o. bavi se gradnjom modularnih objekata svih vrsta po cijelome svijetu, a poglavito u Švicarskoj gdje je već izgradio više vrtića, škola, bolničkih objekata, poslovnih objekata i sl., a sada gradi i kompleks zatvora, zatim u Austriji, Njemačkoj, Norveškoj, Srbiji, Rusiji, Kazahstanu itd. Radi se o projektima milijunske vrijednosti i modularnim objektima koji u naravi mogu biti od prizemnih do četverokatnih površine 4000 m2 i više.


Poslovni ugled i uspjeh nešeg klijenta u svih 30 godina postojanja i poslovanja nikada nije bio doveden u pitanje, štovivše naš klijent TD EUROMODUL d.o.o. ima iza sebe dugu tradiciju uspješnog poslovanja, korektne međuljudske, partnerske i poslovne odnose i takve reference kojima se mogu pohvaliti vjerojatno najuspješnije tvrtke u svijetu.


Predmetno trgovačko društvo je svojim stručnim i poslovnim znanjem i iskustvom, a nadasve korektnim poslovnim odnosima kako sa svojim poslovnim partnerima, tako i sa svojim zaposlenicima stvorilo jedan prepoznatljivi brand cijenjen u cijelom svijetu.


Žalosno je stoga, da se to isto društvo koje se bori i uspješno egzistira na svjetskom tržištu i koje svojim uspješnim poslovanjem može dati samo pozitivan primjer drugim tvrtkama i poduzetnicima u svome Gradu Rijeci pokušalo prikazati kao društvo koje navodno zbog rodbinske veze dobiva poslove i time dobro zarađuje. Takve promašene, a nadasve zlonamjerne konstrukcije koje su široj javnosti prezentirane kroz sporni članak grubo su povrijedile poslovni ugled našeg klijenta, slijedom čega će isti razmisliti i o podnošenju tužbe za naknadu štete.


Apsolutno je neprihvatljivo i nedopustivo na ovakav način grubo i izvan svake granice profesionalnosti etiketirati našeg klijenta neistinitim zaključcima i insinuirati postojanje navodnog sukoba interesa i navodne nelegalnosti u dobivanju poslova budući je TD EUROMODUL d.o.o. sve poslove sa Gradom Rijeka ugovorio isključivo temeljem provedenih javnih natječaja, a što je u konačnici dostupno za provjeriti i što je grad Rijeka i potvrdio, no međutim, navedena odlučna činjenica očigledno autoru spornog članka nije bila bitna.


Svi poslovi odrađeni


Nadalje, u spornom članku se navodi popis i vrijednost ugovora od 2015. do 2019. godine, međutim ne navodi se da su to cijene sa PDV-om i ne navodi se da su svi Ugovori u potpunosti i odrađeni od strane EUROMODULA, a ukoliko je i bilo odstupanja od ugovorne cijene i konačno izvršenog posla (a radi se u maksimalnom odstupanju od 1 – 12 %) isto odstupanje je nastalo zbog korekcije u količini radova kojih je u pravilu bilo manje od ugovorenog, odnosno koji su prema troškovniku i prema potrebama naručitelja izvedeni u manjoj količini. Dakle, u pravilu su učinjene uštede.


Dakle, očigledno je intencija ovog članka između ostalog bila i senzacionalistički nabrojati novčane iznose odnosno vrijednost zaljučenih ugovora, ali istodobno nije bila intencija članka kvalitetno informirati širu javnost o tome da su svi ti ugovoru i odrađeni.


Konačno, gospodin Dragutin Babić već dvije godine nije uključen u operativno poslovanje i vođenje TD EUROMODUL d.o.o. I već dvije godine ne sudjeluje u donošenju nikakvih odluka u društvu, pa tako ni odluka koje se odnose na sklapanje komercijalnih poslova, ugovora i slično.


Zaključno ističemo kako autobusna stanica koja se nalazi na fotografiji na naslovnoj stranici Novog lista od dana 7. rujna 2019. godine nije proizvod TD EUROMODUL d.o.o.«Sukladno odredbi čl. 41. Zakona o medijima dužni ste objaviti ispravak bez promjena i dopuna na istom ili istovrijednom mjestu programskog prostora i na isti ili istovrijedan način na koji je bila objavljena informacija na koju se ispravak odnosi.

U protivnom, bit ćemo primorani u zastupanju našeg klijenta podnijeti nadležnom sudu tužbu radi ispravka pogrešne informacije, što će Vam nepotrebno prouzročiti odvjetničke i sudske troškove – navodi Zajednički odvjetnički ured Arsen Stipinović, Dušan Miočić, Ana Milošević, Iva Glavota u ime tvrtke Euromodul d. o. o.