ODGOVOR PGS-U

Vijeće HNK-a Ivana pl. Zajca: Sinopsis za otvorenje EPK-a nije bio umjetnički posao

Davor Mandić

Foto P. KURSCHNER

Foto P. KURSCHNER

KV u svojim odgovorima navodi i mišljenje Ministarstva kulture i medija, prema kojemu Blažević u sukreiranju idejnog rješenja otvorenja EPK-a nije obavljao poslove za koje je potrebna njihova suglasnost.RIJEKA – Kazališno vijeće HNK-a Ivana pl. Zajca odgovorilo je i na treće naše pitanje iz upita o kojem smo jučer izvijestili, a koje se tiče navoda iz otvorenog pisma PGS-a. U otvorenom pismu PGS pita Kazališno vijeće je li intendant Marin Blažević ikad tijekom svoje intendanture zatražio suglasnost KV-a za umjetničko djelovanje i obavljanje umjetničkih ili bilo kakvih drugih poslova izvan »Zajca«. KV odgovara da jest zatražio suglasnost za dopunski rad na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu te da je ta točka razmatrana na 24. sjednici KV-a. Pitali su i je li KV ikada Blaževiću dao suglasnost za umjetničko djelovanje i obavljanje umjetničkih ili bilo kakvih drugih poslova izvan HNK-a Ivana pl. Zajca, pri čemu su tražili i dokumentaciju, što je KV i dostavio.


Ima li Kazališno vijeće ikakva saznanja da je intendant Blažević u svom mandatu ikada umjetnički djelovao ili obavljao umjetničke ili bilo kakve druge poslove izvan HNK-a Ivana pl. Zajca te da mu je za te poslove isplaćen honorar, bilo je sljedeće pitanje. Uz dodatak da ako ima takva saznanja, KV pruži i odgovor na pitanje o kojim je poslovima riječ i za čiji račun, odnosno honorar. U odgovoru stoji da je na 14. sjednici Kazališnog vijeća uručeno mišljenje Ministarstva kulture i medija od dana 7. prosinca 2020.godine (dostavljeno u dokumentu i na našu adresu), na temu ugovora o suradničkoj izradi idejnog rješenja Glavnog programa otvaranja Rijeke 2020 – Europske prijestolnice kulture. Prema mišljenju MKM-a, taj Blaževićev posao nije bio umjetnički. KV pritom upućuje PGS da se o isplaćenom honoraru obrate tvrtki Rijeka 2020 te da nema saznanja o drugim poslovima koje je intendant Blažević obavljao izvan HNK-a Ivana pl. Zajca, a za koja bi bila potrebna njihova suglasnost.


Posljednje pitanje PGS-a je hipotetičko, pa kaže: Ako je intendant Marin Blažević umjetnički djelovao ili obavljao umjetničke ili bilo kakve poslove izvan »Zajca«, a za to nije dobio suglasnost KV-a, molimo da odgovorite je li KV o tome ikada raspravljao i zauzeo službeno stajalište te ako jest – kakvo, a ako nije – zašto nije?
– Rukovodeći se mišljenjem Ministarstva kulture i medija intendant nije obavljao umjetničke poslove – kaže se u odgovoru KV-a.