Klasična glazba

Koncert u Zajednici Talijana Rijeke: Nastupa duo Veronika Ćiković i Diana Grubišić Ćiković

Kim Cuculić

Foto Dražen Šokčević

Foto Dražen ŠokčevićRIJEKA – Zajednica Talijana Rijeke poziva u nedjelju, 4. prosinca, u 18.30 u Svečanoj dvorani Zajednice na koncert harfistica Diane Grubišić Ćiković i Veronike Ćiković. Na programu su djela G. F. Händela, J. S. Bacha, F. Mendelssohna, T. Uhlika, G. Fauréa, M. Ravela, I. Albeniza i E. Granadosa.


Diana Grubišić Ćiković rođena je u Rijeci gdje je završila osnovnu i srednju glazbenu školu Ivana Matetića Ronjgova (smjer klavir, u razredu prof. Sonje Pavletić). Istovremeno pohađa osnovnu i srednju glazbenu školu za harfu u Ljubljani. Studij klavira završila je 1988. godine na Muzičkoj akademiji u Zagrebu u klasi prof. Marije Gvozdić Horvat. Studij harfe završila je 1994. godine na Akademiji za glasbo u Ljubljani u klasi prof. Rude Ravnik Kosi.


Usavršavala se na majstorskim seminarima kod uglednih pedagoga, prof. Catherine Michel (Francuska) i prof. Patrizije Tassini (Italija). Poslijediplomski studij harfe završila je na Visokoj školi za glazbenu umjetnost »Ino Mirković« u Lovranu u klasi prof. Irine Petrovne Pašinskaje (Moskva /Rusija). Održala je brojne solističke i komorne koncerte u zemlji i inozemstvu. Članica je i umjetnička voditeljica ansambla harfi »1000 žica«. Snimila je nekoliko nosača zvuka. Više od 22 godine bila je u stalnom angažmanu kao solo harfistica orkestra Opere HNK-a Ivana pl Zajca. Od 2002. do danas profesorica je harfe na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu.
Veronika Ćiković rođena je 1997. u Rijeci. Istovremeno s učenjem harfe kod majke harfistice 2004. godine upisuje Glazbenu školu Ivana Matetića Ronjgova, u razredu prof. Jasne Štiglić. Godine 2015. upisuje Muzičku akademiju u Zagrebu u klasi profesorice Diane Grubišić Ćiković, gdje je 2020. magistrirala. Godine 2021. nastavlja školovanje na Muzičkoj akademiji u Zagrebu gdje upisuje specijalistički studij harfe s temom »Francuska glazba za harfu u prvoj polovici 20. stoljeća« u klasi profesorice Mirjam Lučev Debanić. Također, 2021. godine započinje i dvogodišnje umjetničko usavršavanje u Milanu (Civica Scuola di Musica Claudio Abbado) u klasi profesorice Irine Zingg. Harfistice zahvaljuju Odjelu za kulturu Grada Rijeke na financijskoj podršci.