Štedljivo u prvom redu do mora

Ideja Radovana Karabaića – prva pasivna kuća na Krku

Mladen Trinajstić

Na ideju o izgradnji ovakve kuće došao sam prije aktualne krize, negdje prije tri ili četiri godine kad sam kupio građevinski teren, s obzirom na  to da zemljište nije u atraktivnoj zoni i da se ne nalazi u uvijek privlačnom »prvom redu do mora« tražio sam način da mu podignem cijenu,  kaže Karabaić