Edukativne igrice

Pet aplikacija uz pomoć kojih će predškolci brže i lakše naučiti sve brojke i slova

P. N.

Foto: Unsplash

Foto: Unsplash

Iskoristite prednosti moderne tehnologije uz zabavne aplikacije koje su korisne za jezični razvoj, pamćenje, učenje čitanja i pisanja i kognitivni razvoj vašeg djetetaModerna tehnologija ima svoje prednosti kad je riječ o usvajanju novih znanja i razvijanju memorije kod djece. Brojne aplikacije za tablete i pametne telefone dio su naše svakodnevnice, a u ponudi je i mnogo edukativnih aplikacija i zabavnih igrica koje koje su usmjerene prema poticanju kognitivnog razvoja, novih znanja i vještina djece.


Edukativne aplikacije pokazale su se posebno korisne u logopedskoj terapiji, bilo da je riječ o specijaliziranim aplikacijama ili onih u kojima djeca razvijaju osnovna znanja i vještine, poput učenja o bojama, brojevima, oblicima i slovima.


Iako je izbor edukativnih aplikacija na stranom tržištu puno veći, postoje i aplikacije na hrvatskom jeziku korisne za razvoj djece, a mi vam preporučamo 5 aplikacija korisnih za jezični razvoj, pamćenje, učenje čitanja i pisanja te matematičku pismenost.


1. Jezična gradilica
Vizualno privlačna aplikacija koja potiče morfološki razvoj djece. Namijenjena je predškolcima koji uz ovu zabavnu aplikaciju usvajaju gramatičke morfeme za imensku i glagolsku množinu, a bit će od velike pomoći i djeci s poteškoćama u jezičnom razvoju.
2. Pamtilica


Namijenjena je poticanju predvještina čitanja na zabavan i atraktivan način. Fonološka svjesnost jedna je od ključnih predvještina čitanja, stoga je ova aplikacija korisna za predškolce koji pokazuju interes za ovladavanje vještinama čitanja, ali i za one koji se još uvijek nalaze u fazi prepoznavanja i izdvajanja prvog glasa.
3. e- Galerija


Prepričavanje i pripovijedanje iznimno su važni za jezični i kognitivni razvoj djeteta. Ova aplikacija omogućuje slaganje priča pomoću niza sličica koje mogu biti fotografirane integriranom kamerom uređaja, preuzete iz galerije uređaja ili odabrani simboli iz triju dostupnih galerija simbola. Svakoj sličici moguće jepridružiti tekstualni i zvučni zapis koji opisuju odgovarajući dio priče. Zvučni zapis se zatim reproducira prilikom pregledavanja priča pritiskom na sličicu.
4. Domino brojalica


Cilj ove aplikacije za predškolce je poticanje razvoja rane matematičke pismenosti. Preduvjet za shvaćanje osnovnih računskih operacija je poznavanje količine, usvajanje pojma i značenja broja i povezivanje vizualnog simbola i količine.
5. Pisalica


Olakšava predškolcima i školarcima učenje pravilnog pisanja velikih tiskanih slova (grafema). Prilikom ovladavanja vještinom pisanja slova od velike je važnosti savladati pravilnu orijentaciju i smjer pisanja slova, a upravo je tome namijenjena ova jednostavna i zabavna aplikacija.
Izvor: roditelji.hr


Foto: screenshot


aplikacije za djecu, edukativne aplikacije, učenje slova, predškolci