NajBlogerica nagradni modni natječaj

Pravila nagradnog natječaja „NajBlogerica” – nagradni modni natječaj

P. N.Druga i treća nagrada


1. mobilni uređaj


2. novčana nagrada u iznosu od 500,00 kuna na Golden Tower kartici za kupovinu u Tower Centru Rijeka


Tri prvoplasirana osvojit će navedene nagrade i priliku da surađuju na budućim modnim projektima priloga Life i Tower Centra Rijeka:


– suradnja na projektu Tower inspiracija s potpisom NajBlogerica na svim medijskim kanalima Tower Centra Rijeka i priloga Life


– intervju za prilog Life i Tower Magazin.


Sudionik nema pravo zahtijevati drugačiju nagradu od onih koje su ovdje navedene.


Nagrada nije zamjenjiva za novac, druge proizvode ili usluge. Sudionike koji su dobitnici natječaja Organizator će nagraditi na završnom eventu. Preuzimanjem
nagrade od strane Sudionika prestaju sve obveze Organizatora prema njemu temeljem ovog nagradnog natječaja.


Članak 6.


Osobni podaci sudionika nagradnog natječaja obrađuju se sukladno pravilima privatnosti Organizatora Novi List d.d. objavljenim na službenim stranicama www.novilist.hr u skladu s Jedinstvenom politikom zaštite osobnih podataka Novog Lista d.d. i Opće uredbe o zaštiti podataka EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine (GDPR).


Ovim natječajem prikupljaju se i obrađuju sljedeći osobni podaci:


Ime, prezime i adresa sudionika – prikuplja se i obrađuje na temelju Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (N.N. 8/2010) i obrada je zakonita sukladno članku 6. stavak 1 točka (c) Opće uredbe o zaštiti podataka.


Kontakt telefon sudionika – prikuplja se, obrađuje radi kontaktiranja za potrebe provođenja ovog nagradnog natječaja i obrada je zakonita temeljem članka 6. stavak 1 točka (b) Opće uredbe o zaštiti podataka.


Podaci koji se dostavljaju u svrhu sudjelovanja na natječaju (kao primjerice, mapa radova) a koja može sadržavati i druge osobne podatke ili osobne podatke trećih osoba obrađuju se na temelju članka 6. stavak (b) Opće uredbe o zaštiti podataka.


U slučaju dostave podatka koji sadrže osobne podatke trećih osoba, natjecatelj svojom prijavom potvrđuje da dostavljene podatke obrađuje i dostavlja u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka i da u slučaju bilo koje nastale štete organizatoru (upravna kazna/naknada štete ispitaniku) istu nadoknađuje u cijelosti uvećano za moguće troškove postupka.


Osobni podaci sudionika nagradne igre čuvaju se 120 dana od dana završetka nagradne igre, osim osobnih podataka za objavu dobitnika nagradne igre i osobnih podataka upisanih u Zapisnik o izvlačenju dobitnika, koji se pohranjuju na rok od 5 godina.


Iznimno, duži rok pohrane moguć je u slučaju sudskih i drugih pravnih postupaka, u kojem slučaju je rok čuvanja do pravomoćnog okončanja takvog postupka.


Za upite koji se odnose na obradu osobnih podataka i za ostvarivanje prava u svezi istih, može se obratiti službeniku za zaštitu osobnih podataka na e-mail adresu: [email protected] te podnijeti prigovor nadzornom tijelu na [email protected].


Članak 7.


Organizator će pregledati sve prijavljene sadržaje na nagradni zadatak i zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati prijavljene Sudionike ako:


– Sudionik prekrši Pravila.


– Sudionik ne odgovori na upit Organizatora u roku od 24 sata ili ostavi netočne osobne podatke ili iz drugog razloga nije moguće stupiti s njim u kontakt.


– Sudionik napiše prijedlog bloga u Natječaju, a koji se ne pridržava teme Natječaja.


– prijavljeni blog Sudionika na nagradno pitanje nije autorsko djelo Sudionika koji se prijavljuje, ili Sudionik ne pruži dokaz o autorskom djelu u roku od 24 sata na upit Organizatora.


– Sudionik se koristi lažnim profilom kako bi se prijavio na Natječaj. Lažnim profilima će se smatrati svi profili za koje postoji razumna sumnja da su kreirani isključivo u svrhe sudjelovanja na Natječaju.


– prijavljeni rad na nagradni natječaj je uvredljivog ili vulgarnog sadržaja, spominju se ili prikazuju javne osobe ili napisani tekst na bilo koji način predstavlja sadržaj koji nije u skladu sa zakonom.


Članak 8.


Organizator zadržava pravo prekinuti Natječaj, u slučaju okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvidjeti, spriječiti, otkloniti ili izbjeći, u kojem slučaju se oslobađa svih mogućih nastalih obveza prema Sudioniku.


Sudionik koji sudjeluje u Natječaju prihvaća prava i obveze iz Pravila. Organizator zadržava pravo promjene Pravila, o čemu će svi Sudionici biti pravovremeno obaviješteni objavom na stranici www.novilist.hr


Članak 9.


Dobitnici ne snose obavezu plaćanja nikakvih poreza, obveza ili naknada direktno povezanih s nagradama.


Članak 10.


U slučaju spora između Organizatora i Sudionika nagradnog natječaja nadležan je Općinski sud u Rijeci.


U Rijeci, 22. veljače 2020.