Poticaj mladima

Zaklada »Radivoje Bošnjaković« pokrenula projekt RInnovation

Vladimir MrvošRIJEKA – Zaklada »Radivoje Bošnjaković« najavila je projekt RInnovation usmjeren na podršku mladim inovatorima Primorsko-goranske županije. U sklopu ovog projekta, mladi inovatori dobivaju priliku osigurati nepovratna sredstva za sufinanciranje razvoja i komercijalizaciju svojih inovativnih proizvoda ili usluga. Ovaj javni poziv otvoren je za sve ambiciozne mlade poduzetnike do 35 godina, koji teže transformirati svoje inovativne ideje u tržišno uspješne koncepte.


Zaklada »Radivoje Bošnjaković« osigurala je ukupno 10.000 eura bespovratnih sredstava, a cilj projekta je potaknuti mlade na aktivno sudjelovanje u inovacijskom ekosustavu, pružajući im potrebnu financijsku potporu i resurse za realizaciju njihovih projekata. Iz zaklade vjeruju da poticanje mladih inovatora igra ključnu ulogu u stvaranju konkurentnosti i gospodarskog rasta zajednice. Na predstavljanju Zaklade, riječki inovator i gospodarstvenik Radivoje Bošnjaković, u listopadu prošle godine u Palači šećera poručio je kako je njegova želja »stvaranje nekog novog Nikole Tesle«, a Zaklada predstavlja nastojanje da se njeguje kultura inovativnosti i poduzetništva, prepoznajući pritom neprocjenjiv doprinos mladih talenata i vizionara.


Prijave na Javni poziv dostavljaju se na propisanom obrascu »Zahtjev za dodjelu financijskih sredstava« s priloženom dokumentacijom koja treba sadržavati fotografiju ili skicu proizvoda, presliku rješenja o upisu u odgovarajući registar upisa, odnosno presliku obrtnice, potvrdu Porezne uprave o stanju duga ne starija od 30 dana od dana podnošenja prijave. Također treba priložiti ispunjenu i ovjerenu »Skupnu izjavu« – prijavitelj fizička osoba koja nije vlasnik gospodarskog subjekta Skupnu izjavu dostavlja nakon otvaranja istog, a neposredno prije potpisivanja ugovora. Također u prilogu treba biti i preslika računa za troškove nabave opreme, razvoja inovativne ideje, izrade prototipa, plana komercijalizacije, testiranja, troškova zaštite te promidžbe, koji su izdani nakon objave javnog poziva, kao i dokaze da je izvršeno plaćanje istih, preslika ponude/predračuna za prethodno navedene troškove (ukoliko računi nisu izdani) te životopis podnositelja prijave/voditelja projekta. Javni poziv je otvoren do 30. travnja do kraja dana, a prijavna dokumentacija se dostavlja na adresu e-pošte: [email protected]. Po primitku prijave i provjeri priloženih dokumenata izdat će se potvrda urednog zaprimanja prijave e-poštom. Lista korisnika koji ostvare pravo objavit će se na web stranici Zaklade »Radivoje Bošnjaković« do 7. lipnja.
Više informacija o uvjetima prijave i procesu selekcije dostupno je na web stranicama Zaklade »Radivoje Bošnjaković«.