Izvješće Fine

Gdje u Hrvatskoj živi najviše blokiranih građana?

Hina

Prema broju blokiranih građana u odnosu na broj stanovnika, izdvajaju se Križevci sa udjelom od 11,81 posto, Čakovec 11,06 i Sisak sa 10,79 posto blokiranih građana