Od ambicije do zdravlja

U PPMHP-u održana panel-diskusija “Žene od A do Z”: Rodne razlike još uvijek izražene

Karolina Krikšić Vidas

Foto PGŽ

Foto PGŽRIJEKA – Panel-diskusija »Žene od A do Z: od ambicije do zdravlja« održana je u Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja Rijeka u sklopu obilježavanja Svjetskog dana srca i Međunarodnog dana starijih osoba kojemu je ove godine bio cilj podsjetiti javnost na značajnu ulogu koju žene svih generacija imaju u suočavanju s globalnim izazovima i iznalaženju rješenja za boljom vidljivošću njihovog doprinosa razvoju društva.


Uz moderatoricu, predsjednicu Primorsko-istarske podružnice HUOJ-a Erminu Duraj u panelu su sudjelovale i novinarka Nađa Berbić, zamjenica župana Marina Medarić, zastupnica u Europskom parlamentu Romana Jerković, dekanica Fakulteta za fiziku Sveučilišta u Rijeci Rajka Jurdana Šepić, pročelnica Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Grada Rijeke Karla Mušković, umirovljena dekanica Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci Jasna Krstović te umirovljena voditeljica Odjela za školsku i sveučilišnu medicinu NZZJZ-a PGŽ-a Jagoda Dabo. Jasna Krstović, koja je trenutačno na funkciji predsjednice Vijeća seniora i Kluba Sveučilišta treće dobi, mišljenja je kako smo još uvijek duboko tradicionalno društvo, s prilično snažnim rodnim razlikama, dok Marina Medarić smatra da su žene poprilično ravnopravne u svim segmentima života.


– Ne osjećam da mi je kao ženi nešto uskraćeno. No, generalno nismo jednako zastupljene, i to se mora izreći. Nemam osobno iskustvo da sam u bilo čemu onemogućena za razliku od svojih muških kolega. Ono što čujem od kolegica koje su imale loša iskustva uvažavam i zaista im nastojim pomoći, no moje iskustvo je drukčije, rekla je zamjenica župana.
Najviše je pažnje posvećeno pitanju koliko se žene stignu brinuti za zdravlje u brzom tempu koji nam život nameće. Tako su istaknule važnost zdrave prehrane, tjelovježbe, bavljenja umjetnošću koja je »ljekovita«, ali posebno odaziva na preventivne liječničke preglede. Žene moraju naći vremena za sebe i brigu o zdravlju i osvijestiti se u tom pogledu, jedna je od poruka koju su uputile.