Liječnika ima dovoljno

Zatvorena jedna ordinacija obiteljske medicine na Zametu, pacijenti zbunjeni

Barbara Čalušić

Svatko ima pravo na slobodan izbor liječnika obiteljske medicine / Snimio Sergej DRECHLER

Svatko ima pravo na slobodan izbor liječnika obiteljske medicine / Snimio Sergej DRECHLER

Osim zatvorene, u Domu zdravlja na Zametu su još četiri ordinacije opće i obiteljske medicine te sve imaju mjesta za primanje novih pacijenata, a pored njih, u Rijeci postoji još osam ordinacija koje nemaju u skrbi niti minimalni broj osiguranikaRIJEKA  Koncem lipnja prestala je s radom ordinacija obiteljske medicine dr. Elda Janka koja je djelovala u zametskom makrocentru. Pacijente ove ordinacije zatvaranje bez prethodne najave iznenadilo je i suočilo s pitanjima kojem liječniku sada pripadaju i što će biti s njihovim kartonima.


Zahtjev Ministarstvu


Prema riječima pročelnice Upravnog odjela za zdravstvo u Primorsko-goranskoj županiji Đulije Malatestinić, prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti pravo na obavljanje privatne prakse prestaje na zahtjev privatnog zdravstvenog djelatnika.– Naime, dr. Eldo Janko podnio je Ministarstvu zdravstva zahtjev za prestanak obavljanja privatne prakse na temelju koncesije u ordinaciji obiteljske medicine na adresi Avelina Turka 2, Rijeka s danom 30. lipnja 2020. godine, te je Ministarstvo zdravstva, posebnim rješenjem utvrdilo da imenovanom prestaje pravo na obavljanje privatne prakse s danom 30. lipnja 2020. godine. U cilju osiguranja kontinuiteta zdravstvene zaštite, od strane Doma zdravlja Primorsko-goranske županije, uslijedila je obavijest osiguranicima o ostalim liječnicima obiteljske medicine u blizini navedenog područja s istaknutim svim potrebnim podacima, tako da korisnici mogu slobodno odabrati novog liječnika obiteljske medicine, objašnjava Malatestinić.

Kako dodaje, na lokalitetu na kojem je djelovala zatvorena ordinacija još su četiri ordinacije opće i obiteljske medicine te sve imaju mjesta za primanje novih pacijenata.


To su ordinacija dr. Vedrane Teskera koja trenutačno broji 1.358 osiguranika, ordinacija dr. Ivane Vlastelić, broj osiguranika 1.793, ordinacija dr. Katarine Sabadi Šestan s 1.500 osiguranika i ordinacija dr. Kristine Dijan s 1.608 osiguranika.


Minimalni broj osiguranika koji bi ordinacija trebala imati u skrbi je 1.275, standardni broj je 1.700, a maksimalni broj 2.125, a kako napominje Malatestinić, pored navedenih ordinacija obiteljske medicine na području grada Rijeke postoji još osam ordinacija obiteljske medicine koje namaju u skrbi niti minimalni broj osiguranika.


Predviđene 83, popunjeno 79 ordinacija

Na području grada Rijeke prema važećoj Mreži javne zdravstvene službe predviđene su ukupno 83 ordinacije obiteljske medicine, a popunjeno je 79.
Đulija Malatestnić podsjeća kako sukladno novom Zakonu o zdravstvenoj zaštiti koji je stupio na snagu 2019. godine, Dom zdravlja PGŽ-a može imati u svom sastavu najviše do 25 posto ordinacija obiteljske medicine, dok je trenutačna situacija takva da ima više od tog maksimalnog broja ordinacija te nije u zakonskoj mogućnosti preuzimati ordinacije.
– Nakon stupanja na snagu novog Zakona, trebalo je uslijediti donošenje nove Mreže javne zdravstvene službe s obzirom na mnoge promjene u zdravstvenom stanju stanovništva pogotovu u demografskoj strukturi, starenju stanovništva, ali i smanjenju ukupnog broja stanovnika, navodi Malatestnić.

 


– Postupak promjene izabranog liječnika reguliran je zakonskim i podzakonskim propisima. Temeljem opsega prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja osigurana osoba Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ima pravo na slobodan izbor doktora obiteljske medicine, ginekologa, pedijatra i doktora dentalne medicine. Osigurana osoba doktora primarne zdravstvene zaštite bira za razdoblje od najmanje godinu dana, u pravilu, prema mjestu svoga prebivališta, odnosno boravišta u najbližoj zdravstvenoj ustanovi ili ordinaciji ugovornog zdravstvenog radnika privatne prakse, ističe Malatestinić.


Naznačiti razlog


Izabranog doktora unutar redovnog roka od godine dana osigurana osoba može promijeniti iz zbog promjene mjesta prebivališta odnosno boravišta, namjere izbivanja dulje od tri mjeseca iz mjesta prebivališta, odnosno boravišta i prestanka rada izabranog doktora, promjene sjedišta ordinacije ili prestanak ugovora s HZZO-om.Karton se može premjestiti i ako izabrani doktor u skrbi ima više osiguranih osoba od propisanog maksimuma kao i ako je odnos između liječnika i pacijenta narušen tako da onemogućava daljnje liječenje. Razlog promjene mora se naznačiti u obrascu izjave o izboru izabranog liječnika, a ako su razlog narušeni odnosi, valjanost ispituje posebno povjerenstvo mjerodavnog regionalnog ureda ili područne službe HZZO-a.


Pri opredjeljivanju za drugog doktora mora se popuniti izjava o izboru koja se preuzima ili u ordinaciji doktora za kojega se pacijent opredjeljuje ili s internetskih stranica HZZO-a, dok se zdravstvena zaštita kod novoizabranog doktora može ostvariti najkasnije u roku od deset dana od potpisivanja izjave, dok najkasnije u roku od tri dana mora biti dostavljena medicinska dokumentacija iz prethodne ordinacije u novoizabranu.