Ponuda za brucoše

Riječko sveučilište od iduće godine stavlja u mirovanje sedam studijskih programa. Evo i drugih detalja upisa

Ingrid Šestan Kučić

Pravni fakultet je, kao i Ekonomski i Građevniski smanjio upisne kvote / Snimio Vedran KARUZA

Pravni fakultet je, kao i Ekonomski i Građevniski smanjio upisne kvote / Snimio Vedran KARUZA

Upisna mjesta raspoređena su na 49 studijskih programa, 2.614 mjesta namijenjeno je redovitim studentima, 865 izvanrednima, a 99 mjesta studentima stranim državljanima izvan država EU-a, dok se državljani zemalja EU-a prijavljuju za upis u okviru kvota za redovite hrvatske studenteRIJEKA Sveučilište u Rijeci na predstojećim će upisima budućim brucošima ponuditi 3.578 upisnih mjesta na 49 studijskih programa, a od toga 2.614 mjesta namijenjeno je redovitim studentima, 865 izvanrednim studentima te 99 mjesta studentima stranim državljanima izvan država članica EU-a, dok se državljani zemalja EU-a prijavljuju za upis u okviru upisnih kvota za redovite hrvatske studente.


Šanse za posao


Iako je u odnosu na prošlu godinu broj upisnih mjesta na Ekonomskom fakultetu nešto manji ta ustanova i dalje u najvećoj mjeri participira u ukupnoj upisnoj kvoti, jer Ekonomski će fakultet budućim studentima ponuditi 590 mjesta, a rektorica Sveučilišta u Rijeci prof. dr. Snježana Prijić Samaržija ističe da nije Ekonomski fakultet jedini koji je odlučio smanjiti upisne kvote, no da ima i fakulteta koji su kvote u odnosu na lani povećali, kao i studijskih programa koji su stvaljeni u status mirovanja.Troškovi upisa u prvu godinu studija od ove godine iznose 380 kuna, što je 50 kuna više nego do sada, dok se puni iznos participacije za većinu studijskih programa nije mijenjao. Iznimka su preddiplomski i diplomski studiji Odjela za informatiku i diplomski sveučilišni studij Politehnike i informatike Sveučilišta u Rijeci koji su odlukom hrvatske Vlade svrstani u STEM područje te je stoga školarina za te studijske programe s dosadašnjih 5.500 povećana na 7.370 kuna. Riječ je o iznosu školarine koju su do sada imali studiji koji se izvode u znanstvenom području tehničkih i biotehničkih znanosti, kao i nastavnom području tehničkih i biotehničkih struka i studiji Odjela za matematiku i Odjela za fiziku. Studiji koji se izvode u znanstvenom području društvenih i humanističkih znanosti, nastavnom području društvenih i humanističkih struka te studiji Učiteljskog fakulteta i Kulturalni studiji Filozofskog fakulteta imat će kao i do sada iznos od 5.500 kuna, dok će puni trošak studija od 9.240 kuna kao i do sada biti za studije koji se izvode u znanstvenom području biomedicine i zdravstva, nastavnom području struke biomedicine i zdravstva, kao i studiji Odjela za biotehnologiju i Akademije primijenjenih umjetnosti.

– Kvote su u odnosu na prethodnu godinu smanjili Ekonomski, Pravni i Građevinski fakultet, a značajnije povećao Učiteljski fakultet. Ekonomski i Pravni fakultet su, po mom mišljenju, dobro reagirali na potrebe tržišta i društva za određenim profilom stručnjaka tako da su prilagodili upisnu politiku kvota. Učiteljski fakultet je, s druge strane, povećao kvotu za studij ranog i predškolskog odgoja za 30 mjesta zbog deficita odgojitelja. Očekujemo da će naknadno doći do korekcije kvota i povećanja za 30 mjesta na novom studiju logopedije, na kojem intenzivno radimo kako bi krenuo s početkom nove akademske godine. Novost je i upis dodatnih 12 studenata na studiju dentalne medicine na engleskom jeziku, dok studij dentalne higijene nije ove godine aktiviran. Na Tehničkom fakultetu stručni studiji su u mirovanju, ali je ukupna kvota jednaka kao i prošle godine. Pokazalo se da interes učenika za pojedinim studijima varira svake godine i da često nije koreliran sa šansama za brzo nalaženje posla. Tako, primjerice, iako su stručnjaci u brodogradnji deficitarni, interes za taj studij je bio manji. Velika je potreba za nastavnicima matematike i fizike, koje nije pratio odgovarajući interes učenika. S druge strane, raduje nas veliki interes učenika za studije u domeni umjetnosti iako razlog zasigurno nije u razmišljanju o zapošljavanju. Moj je dojam da ipak učenici sve više razmišljaju o šansama za zapošljavanje kada upisuju studij, iako možda i ne vide samo regiju ili Hrvatsku kao mjesto budućeg radnog mjesta, pojašnjava rektorica.


Ujedno dodaje i da je važno naglasiti da upisne kvote i upisna politika nisu ni u Europi i svijetu samo odraz stanja na tržištu rada. Potrebe društva su sve kompleksnije i sve više zahtijevaju multidisciplinarno znanje i razvijene generičke kompetencije koje se mogu brzo nadograđivati.


Fleksibilnost


– Suvremeno obrazovanje je također različito, sve više individualizirano, studenti mogu u svojoj obrazovnoj vertikali mijenjati studije i stvarati svoj posebni stručni profil. Mladi ljudi su sve mobilniji i otvoreniji te rade u područjima koja su im izazovna, a za koje se nisu izvorno obrazovali. U tom smislu naš je cilj osigurati fleksibilnost studiranja i uvjete koji mogu zadovoljiti interese mladih ljudi, ali i zahtjeve koje pred njih postavlja svijet koji se sve brže mijenja, naglašava prof. dr. Prijić Samaržija.Ovogodišnja generacija maturanata ne može računati na upis na ukupno sedam studijskih programa koji su stavljeni u mirovanje, a riječ je o studiju gluma i mediji Akademije primijenjenih umjetnosti, stručnom studiju medicinsko-laboratorijske dijagnostike Fakulteta zdravstvenih studija, studiju dentalna higijena Medicinskog fakulteta, dvopredmetnom preddiplomskom sveučilišnom studiju informatika u slobodnoj kombinaciji sa studijima Filozofskog fakulteta Odjela za informatiku te stručnim studijima Tehničkog fakulteta: strojarstvo, brodogradnja i elektrotehnika.Po broju upisnih mjesta nakon Ekonomskog slijedi Filozofski fakultet koji planira upis od 437 brucoša, a svega četiri upisna mjesta manje ima Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu koji će upisati 433 studenta.


Međutim, u toj kvoti najviše je mjesta namijenjeno izvanrednim studentima, njih čak 30, dok se redovnih studenata planira upisati 130. Pomorski je fakultet razradio plan upisa 391 brucoša, Tehnički fakultet njih 365, Pravni 330, a Medicinski fakultet njih 255 s tim da je najveći dio te kvote, 130 mjesta, namijenjeno integriranom sveučilišnom studiju medicine.


Fakultet zdravstvenih studija planira pak upisati 200 brucoša, a Građevinski njih 160, dok na mjesto na Učiteljskom fakultetu može računati 120 budućih studenata. Akademija primijenjenih umjetnosti upisat će pak 50 brucoša, Odjel za informatiku 82, Odjel za matematiku 50, Odjel za biotehnologiju 48, Odjel za fiziku 37, dok će preddiplomski sveučilišni studij politehnike upisati 30 budućih studenata.


Pravo upisa izvan kvote, a pod uvjetom da prijeđu bodovni prag i zadovolje na eventualnoj dodatnoj provjeri imaju hrvatski branitelji i djeca stradalih branitelja ili civilnih invalida iz Domovinskog rata te kandidati sa 60-postotnim i većim tjelesnim oštećenjem.