Projekt vrijedan 25 milijuna

Započela sanacija odlagališta otpada Sorinj na Rabu

Hrvoje Hodak

Odlagalište Sorinj trebalo bi biti u cijelosti sanirano do idućeg proljeća / Foto Snimio Ivica TOMIĆ

Odlagalište Sorinj trebalo bi biti u cijelosti sanirano do idućeg proljeća / Foto Snimio Ivica TOMIĆ

Predviđeno trajanje radova iznosi 10 mjeseci, dok cjelokupna provedba projekta traje do ishođenja uporabne dozvole, nakon čega slijedi operativna faza projekta - monitoring i održavanje saniranog odlagališta, i to kroz idućih 30 godinaRAB  Na Rabu su sredinom svibnja i službeno započeli radovi na sanaciji odlagališta otpada Sorinj, vrijedni gotovo 25 milijuna kuna.


Posao obavlja Zajednica ponuditelja: HIS Donja Višnjica i VIGRA Supetarska Draga, dok usluge stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu nad izvođenjem radova obavljaju FLUM-ING Rijeka i INSTITUT IGH Zagreb, usluge projektantskog nadzora tvrtka H-PROJEKT Zagreb, dok je za upravljanje projektom, tehničku pomoć te promidžbu i vidljivost projekta zadužena tvrtka Maxicon.


Projekt sanacije i zatvaranja odlagališta neopasnog otpada Sorinj provodi se sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020.
Ukupna vrijednost projekta je 24.778.893 kune, od čega prihvatljivi troškovi iznose 22.381.393 kune. Ostvarena bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda iznose 19.024.180 kuna, što predstavlja 85% ukupno prihvatljivih troškova projekta.


U financiranju projekta u udjelu od 10 posto troškova sudjeluje Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a ostatak je osiguran iz proračuna Grada Raba.


Projekt sanacije i zatvaranja odlagališta neopasnog otpada Sorinj

Projekt sanacije i zatvaranja odlagališta neopasnog otpada Sorinj


Sanacija će se provesti u skladu s Pravilnikom o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada, a obuhvaća djelomično preslagivanje otpada, formiranje temeljnog tla radi osiguranja dostatnog volumena za ugradnju otpada i osiguranje njegove stabilnosti, izvedbu obodnog kamenog nasipa po zapadnom i južnom rubu odlagališnog prostora, izvedbu makadamske obodne ceste i asfaltnih prometno-manipulativnih površina po istočnom rubu, izvedbu prekrivnog brtvenog sustava preko stabiliziranog otpada; pasivnog sustava otplinjavanja; sustava odvodnje oborinskih voda te nove ograde oko zatvorenog odlagališta.Predviđeno trajanje radova iznosi 10 mjeseci, dok cjelokupna provedba projekta traje do ishođenja uporabne dozvole, nakon čega slijedi operativna faza projekta – monitoring i održavanje saniranog odlagališta, i to kroz idućih 30 godina.


Provedbom projekta sanacije spriječit će se daljnji negativni utjecaji na okoliš i ljudsko zdravlje i postići se zaštita podzemnih i površinskih voda, smanjenje emisija stakleničkih plinova, te zaštita i očuvanje prirodnog okoliša.