Punat

Osnovana Lokalna akcijska grupa u ribarstvu za područje Rijeke i Krka. Vjeruju da će zajedno lakše do EU novca

Mladen Trinajstić

Puntarski načelnik Daniel Strčić, jedan od glavnih inicijatora i koordinatora osnutka LAGUR-a, je zamjenik predsjednice Nadije Ostojić iz tvrtke Tiha ribolov, a sjedište LAGUR-a će biti u PuntuPUNAT – Održana je Osnivačka skupština Lokalne akcijske grupe u ribarstvu (LAGUR) za ribarstveno područje grada Rijeke i otoka Krka. Skupštini su nazočili predstavnici svih jedinica lokalne samouprave s tog područja te predstavnici civilnog i gospodarskog sektora koji su ujedno postali i članovima novog LAGUR-a, odnosno FLAG-a, kako se spomenuto udruženje naziva u EU-u.


– Na sjednici su sudjelovala 23 osnivačka člana, od toga 8 članova predstavnika javnog sektora, 3 predstavnika civilnog te 12 predstavnika gospodarskog sektora ribarstva – predstavio nam je puntarski općinski načelnik Daniel Strčić, jedan od glavnih inicijatora i koordinatora osnutka Lokalne akcijske grupe u ribarstvu.


Zajednička strategija


Također, odlučeno je i da će službeni naziv FLAG-a biti Kvarner i da će mu sjedište biti u Puntu. Strčić ne krije da takvoj odluci kumuje upravo njegov, odnosno angažman predstavnika puntarske lokalne uprave, svjesnih potrebe, ali i mogućih koristi takve vrste udruživanja ribara, nužne za bolje i kvalitetnije buduće korištenje različitih EU programa i potpora. Predsjednicom FLAG-a Kvarner imenovana je Nadia Ostojić iz tvrtke Tiha ribolov, a zamjenikom predsjednice upravo Strčić koji je ujedno izabran i za likvidatora. FLAG označava partnerstvo između nositelja ribarskog sektora i ostalih lokalnih dionika iz privatnog i javnog sektora. Partnerstvo se uspostavlja s ciljem održivog razvoja ribarstva i marikulture te za zadatak ima izradu i provedbu zajedničke strategije za »svoje«, odnosno ribolovno područje koje teritorijalno obuhvaća.
– FLAG-ovi su temeljni alat za povlačenje sredstava iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo, odnosno Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021. – 2027. godine, čije usvajanje se očekuje do kraja 2022. godine. FLAG je pravna osoba sa statutom, definiranim ciljevima i usvojenom lokalnom razvojnom strategijom te s uvijek otvorenom mogućnošću lakog i jednostavnog pristupa svih novih zainteresiranih dionika.


Benefiti za zajednicu


Na osnovu svoje prethodno usvojene strategije razvoja područja, FLAG će objavljivati natječaje za dodjelu sredstava, a zadatak će mu biti i da savjetuje, administrira, procjenjuje i bira projekte koji će se posredstvom te organizacije financirati. Osim toga, predstavnici Lokalne akcijske grupe u ribarstvu bavit će se i drugim aktivnostima poput informiranja, obuke, savjetovanja te provođenja konkretnih aktivnosti – zaključio je Strčić.


Tijekom proteklih je godina u Hrvatskoj zaživjelo već 14 Lokalnih akcijskih skupina u ribarstvu kroz čije su djelovanje ribari uvidjeli nemale mogućnosti korištenja EU sredstava, ali i spoznali benefite za samu ribarsku zajednicu. S obzirom na to da u proteklom razdoblju takvim organizacijama nije bila pokrivena cijela naša obala, predstavnici Ministarstva poljoprivrede, odnosno njegove Uprave ribarstva, smatrali su da bi svi ribari Jadrana trebali imati jednake mogućnosti korištenja sredstava iz tog fonda te su stoga nedavno potakli osnivanje još nekoliko takvih organizacija, uz ostalo i na područjima poput otoka Krka koji nije imao takvu ribarsku lokalnu akcijsku grupu.


– S obzirom na to da ribari s našeg otoka do danas nisu imali mogućnost biti članovi niti jedne druge takve organizacijske strukture, pa stoga ni mogućnost korištenja sredstava iz Fonda, a ni administrativnu pomoć koju LAGUR-i ribarima sa svog područja nude, omogućeno nam je osnivanje nove grupe. To je u konačnici bila i najpovoljnija opcija jer su krčki ribari osnivanjem nove Lokalne akcijske grupe u ribarstvu dobili jednake mogućnosti korištenja raspoloživog EU novca kao i oni s područja koja pokrivaju već postojeće takve grupe, a što prema trenutnom »stanju stvari« omogućava njihovo konkuriranje za sredstva u okvirnoj vrijednosti od oko 10 milijuna kuna – obrazlaže Strčić.