U ogledalu prošlosti

Sjećanja na ljude i događaje: Memoari i kratke priče u novoj knjizi Ante Tičića

Ivo Palčić

Ante Tičić, U ogledalu prošlosti

Ante Tičić, U ogledalu prošlosti

Ishodišna točka Tičićevih memoara je njegovo rodno mjesto Povljana na otoku Pagu. Oko nje se isprepleću niti zavičajnih slika iz djetinjstva te likova mnogobrojne obiteljske zajednice»U ogledalu prošlosti – memoari i kratke priče« naslov je najnovije knjige književnika Ante Tičića (1944.), što ju je 2020. objavila Znanstvena knjižnica Zadar. Sjećanja su to na ljude i događaje koja autor, kako sam ističe na početku predgovora, obznanjuje »in nuce«, egzaktnim svjedočanstvima i sa svim imanentnim što se može nazvati »živjeti i biti«.


Knjiga je obogaćena mnogobrojnim fotografijama iz obiteljskog miljea i društvenog života autora, dokumentima i preslikama novinskih napisa.


Ishodišna točka Tičićevih memoara je njegovo rodno mjesto Povljana na otoku Pagu.
Oko nje se isprepleću niti zavičajnih slika iz djetinjstva, likova mnogobrojne obiteljske zajednice učvršćene, u neimaštini, armaturom međusobne povezanosti, strogog reda u ponašanju i uzajamnog poštovanja, slika koje ostaju upamćene po svojim posebnostima (od idiličnih ljeta do škurih zima uz komin i petrolejku i priče o morama, štrigama i mrtvacima), pa do običaja od kojih su se neki s vremenom rasplinuli i posve nestali.


Memorabilijska naracija


Odlazak iz zavičaja, školovanje, studiranje, osnivanje obitelji, zapošljavanje, poglavlje je memoara koje nudi široku paletu zanimljivosti. Autorovi pripovjedni rukavci puni su životnih kovitlaca, virova, brzaka, ali i smirenog toka koji na kraju uviru u široku lagunu zrelog života.


A to su životno razdoblje obilježili, uz ostalo, mnogobrojni susreti, poznanstva, prijateljstva, javni nastupi, nevolje Domovinskog rata, ali i autorova posvećenost pisanju, pjesništvu, književnosti, publicistici.


Dio toga stvaralačkog ciklusa objavljen je u ovoj knjizi, što memorabilijskoj naraciji daje dodatnu dimenziju i odraz u ogledalu prošlosti čini punijim i dojmljivijim. Sa zavičajne točke motrišta njegova je knjiga tim zanimljivija i privlačnija.


Mr. sc. Miro Grubić, ravnatelj Znanstvene knjižnice Zadar i jedan od recenzenata knjige, ističe da »s ovom knjigom Ante Tičić sigurno doprinosi barem fragmentarno hrvatskoj historiografiji, koja se danas u istraživanju koristi sve više i memoarskom građom kao izvorom na temelju kojeg se može doći do određenih saznanja.


Memoarski diskurs je izazovan i drugim znanstvenim disciplinama, posebice privlači teoretičare književnosti, jezikoslovce, sociologe, antropologe, psihologe, etnologe«.


Plodan autor


Ante Tičić stalno je nastanjen u Zadru gdje je proveo najveći dio svoga dugog radnog vijeka. Srednju poljoprivrednu školu polazio je u Kninu i Požegi, a Višu poljoprivrednu u Križevcima. Potom se zaposlio u Poljoprivrednom kombinatu Zadar, RJ Bokanjac, radeći na različitim radnim mjestima sve do umirovljenja.


Uz profesionalni rad cijeli je život bio posvećen i pisanju. Tičić je suvremeni hrvatski književnik, pjesnik, urednik, leksikograf, književni kritičar i publicist. Vrlo je plodan autor. Do sada je objavio 31 knjigu. Piše prozu, lirske pjesme, sonete, haiku, dječje pjesme, aforizme, crtice, književne osvrte i recenzije. Urednik je više knjiga poezije i proze.


Objavljuje u mnogim listovima, časopisima, zbornicima, na radiju i televiziji. Aktivan je sudionik mnogih književnih i drugih kulturnih manifestacija u Hrvatskoj i u inozemstvu. Redoviti je sudionik zadarske manifestacije »Domaća rič«.


Član je više kulturnih društava, među ostalim Društva hrvatskih književnika, Hrvatskog haiku društva u Zagrebu, Društva haiku pjesnika u Rijeci, Zadarskog ogranka Hrvatskog društva čitatelja. U dva mandata bio je predsjednik Nadzornog odbora Ogranka Matice hrvatske u Zadru.


Neka su mu djela prevedena na engleski, njemački, francuski i talijanski jezik.


Izraziti je poklonik čitanja. Njegov čitateljski interes raznovrstan je: od književnosti i poezije do filozofije i teologije. U listopadu 2006. godine dobio je nagradu Gradske knjižnice Zadar kao Najčitatelj Odjela za odrasle.


Autorski obol rodnoj Povljani


Poseban autorski obol dao je svojoj rodnoj Povljani. Iz tog autorskog korpusa ističem »Rječnik govora mjesta Povljane«, u izdanju Ogranka Matice hrvatske u Zadru, 2004. godine te monografiju »Povljana«, prvo izdanje 2009. godine (Ogranak MH Zadar), a drugo izdanje 2015. godine u nakladi Znanstvene knjižnice Zadar.


Dobitnik je više književnih priznanja, diploma, nagrada i zahvalnica. Za plodan stvaralački rad i izniman doprinos hrvatskoj književnosti te pronošenje dobroga glasa o rodnoj Povljani, Općina Povljana dodijelila mu je 2006. godine Povelju o nagradi za životno djelo.


Ljudski i životni moto Ante Tičića je neprestano čitati, učiti, meditirati, proučavati i upoznavati život, koji je čudesan, i živjeti u istini kako bismo razumjeli njegov pravi smisao i obogatili dušu koja je vječna. Na tragu tog mota vrijedi pročitati i ovu njegovu knjigu.