"Smrt"

Hrvatski doprinos filozofiji smrti: Predstavljena knjiga Marina Biondića

Kim Cuculić

Tema smrti često je prisutna u suvremenoj filozofskoj literaturi, ali ne i u hrvatskoj filozofijiRIJEKA Knjiga Marina Biondića »Smrt – priroda i vrijednost prenatalnog i postmortalnog nepostojanja« predstavljena je u antikvarijatu Ex libris. U ovom djelu autor se bavi filozofijom smrti, što je područje koje kod nas nije toliko zastupljeno. U knjizi, koja je nastala na temelju doktorske radnje, Marin Biondić razmatra epikurovske argumente protiv straha od smrti.


Poznata je Epikurova misao »Dok ima nas nema smrti, kad nastupi smrt nema nas«. Ne bi li nešto za nekoga bilo loše, to mora postojati. Budući da osoba koja umre više ne postoji, njezina smrt ne može biti za nju nešto loše. Klasični epikurovski argumenti ovog tipa su u središtu interesa suvremenih filozofa. U knjizi se razmatraju argumenti koje iznose najpoznatiji suvremeni filozofi poput Tomasa Nagela, Bernarda Williamsa, Freda Feldmana i drugih.


Na sadržaj knjige osvrnuo se sâm autor:
– Knjiga je podijeljena u tri cjeline. U prvoj cjelini iznose se, definiraju i ukratko problematiziraju temeljne pretpostavke na kojima počiva rasprava o vrijednosti smrti. Analiziraju se različite uporabe izraza »smrt« – smrt kao događaj, kao proces, kao stanje, i veza između smrti i nepostojanja. U konačnici smrt se definira kao trajni i nepovratni prekid postojanja.


Na ovoj pretpostavci temelji se drugi, središnji dio knjige. Ako je smrt konačno uništenje bića, i ako smrću prestajemo postojati, pitanje je kako nešto može biti loše za nekoga tko ne postoji?


Što je loše s nepostojanjem za onoga koji je prestao postojati? Možda smrt nema nikakvu vrijednost za one koji su umrli kao što je to mislio Epikur.


Drugi dio knjige bavi se pitanjima o vrijednosti smrti, odnosno pitamo se je li smrt loša, dobra ili vrijednosno neutralna za osobu koja je umrla. U trećoj cjelini prelazi se na racionalnost straha od smrti i na vezu smrti i smislenosti života – osvrnuo se Marin Biondić.


Prof. dr. Boran Berčić s Filozofskog fakulteta u Rijeci istaknuo je da je knjiga jasno i jednostavno pisana, a premda je djelo filozofske prirode, ono je namijenjeno svima zainteresiranima za pitanje vrijednosti smrti.


Prof. dr. Nenad Smokrović, također s riječkog Filozofskog fakultet, kazao je da je knjiga Marina Biondića produkt riječke filozofske škole. Smokrović je naglasio da su u njoj argumenti izneseni čitko, te da je riječ o knjizi koja traži angažirana čitatelja.


Dok je tema smrti u suvremenoj filozofskoj literaturi engleskog govornog područja jedna od najekspanzivnijih tema, u hrvatskoj filozofiji ona nije toliko prisutna. Promociju knjige organizirali su Hrvatsko društvo za analitičku filozofiju i izdavač Ibis grafika iz Zagreba.