Nagrada HDKKT-a

Demetrova nagrada dugogodišnjoj teatrologinji i umjetničkoj voditeljici PIF-a Liviji Kroflin

Davor Mandić

Foto IVAN ŠPOLJAREC

Foto IVAN ŠPOLJAREC

Tijekom duge i plodne profesionalne karijere Kroflin je upoznala lutku i lutkarstvo s različitih strana i kutova, baveći se njome i na kazališnopraktičnom i na teorijskopovijesnom te na pedagoškom planuZAGREB – Demetrova nagrada za godišnje ostvarenje Hrvatskog društva kazališnih kritičara i teatrologa 2022. godine dodijeljena je članici Društva, teatrologinji, pedagoginji, urednici i dugogodišnjoj umjetničkoj voditeljici PIF-a Liviji Kroflin za knjigu »Duša u stvari«. Odluku o dodjeli nagrade donijelo je Povjerenstvo u sastavu: Višnja Kačić Rogošić, Martina Petranović i Ivana Slunjski. Nagrada se sastoji od povelje i skulpture (rad Martina Babića) te novčanoga iznosa od 10.000 kuna.


Teatrologinja i pedagoginja


U obrazloženju, naslovljenom »Kruna, ali ne i točka na i«, ističe se da je tijekom svoje duge, plodne i raznovrsne profesionalne karijere Livija Kroflin upoznala lutku i lutkarstvo s različitih strana i kutova, baveći se njome i na kazališnopraktičnom i na teorijskopovijesnom i na pedagoškom planu te se nametnula kao jedna od istaknutih predstavnica nacionalne kulture u predstavljanju, promociji i afirmaciji hrvatskoga lutkarstva u domovini i u svijetu, svjetskoga lutkarstva u Hrvatskoj i raznolikosti, bogatstva, mogućnosti i dostignuća lutkarstva uopće.


– Kao kazališna praktičarka osmislila je nekoliko lutkarskih igrokaza i utemeljila Lutkarsku družinu Lutkobus te je niz godina djelatna kao umjetnička voditeljica Međunarodnoga festivala lutaka PIF. Kao teatrologinja ispisala je više knjiga, članaka, rasprava i eseja o problematici lutkarske scenske umjetnosti, zaslužna je za uređivanje, prevođenje i tiskanje većeg broja izdanja o lutkama i lutkarstvu na hrvatskome jeziku, profilirala se kao voditeljica ili suradnica međunarodnih i domaćih znanstvenoistraživačkih i stručnih projekata o lutkarstvu, a aktivno je sudjelovala i u radu strukovnih udruga posvećenih unapređivanju lutkarske umjetnosti i položaja lutkara i lutkarstva u sustavu umjetnosti, znanosti i nacionalne kulture.


Duša u stvari
Kao pedagoginja održala je brojna predavanja i radionice o lutkarstvu, napose se istaknuvši osmišljavanjem i predavanjem sveučilišnih kolegija o povijesti i estetici lutkarstva te radom na oblikovanju studijskih programa vezanih za umjetnost lutkarstva.


Knjiga »Duša u stvari«, objavljena 2020. godine u nakladi autoričine matične institucije Akademije za umjetnost i kulturu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, svojevrsna je suma svih navedenih autoričinih dugo godina stjecanih i apsolviranih iskustava i znanja, kao i stotina odgledanih lutkarskih predstava u zemlji i inozemstvu, pretočenih u stručno i pregledno, čitko i pitko napisanu knjigu o lutki i lutkarstvu, s posebnim naglaskom na – kako uostalom upućuje i sam naslov knjige – čin animacije i udahnjivanja scenskoga života i značenja odabranoj vrsti lutke, odnosno pronalaženju i otkrivanju »duše u stvari« – kaže se, između ostaloga, u obrazloženju.