Rezultati istraživanja za četiri nalazišta

U Arheološkom muzeju u Zagrebu otvorena zanimljiva izložba “Život i smrt u pretpovijesti”

Kim Cuculić

Foto Boris Ražanković

Foto Boris RažankovićZAGREB – U Arheološkom muzeju u Zagrebu otvorena je zanimljiva izložba »Život i smrt u pretpovijesti«.2 Izložbom se prikazuju rezultati znanstvenog projekta PASTLIVES dobiveni kroz genetičke, izotopne, radiokarbonske, radiološke, arheološke i bioarheološke analize.


U Hrvatskoj postoji velik broj poznatih arheoloških nalazišta iz razdoblja pretpovijesti, koja su odigrala važnu ulogu u proučavanju formiranja i razvoja različitih bioloških, društvenih, kulturnih i tehnoloških procesa u Europi. Hrvatska je također područje koje je bilo raskrižje brojnih migracija i seoba te je bilo podložno čestim upadima različitih populacija. No kako se navodi uz izložbu, nažalost do danas nije provedeno niti jedno sistematsko multidisciplinarno istraživanje načina života pretpovijesnih stanovnika Hrvatske. Većina dosad provedenih studija koje su se bavile istraživanjem ljudskih koštanih ostataka iz hrvatskih arheoloških nalazišta, posebice pretpovijesnih, temeljile su se na standardnim bioarheološkim metodama i tehnikama.


Bioarheološki podaci koji su dobiveni tim studijama ukazivali su na određene pokazatelje kvalitete i načina života pojedinaca i/ili malih zajednica koje su nastanjivale pojedina nalazišta, ne sagledavajući širu sliku. S druge strane, projekt PASTLIVES uključuje inovativnu sveobuhvatnu populacijsku analizu više bioloških i društvenih pokazatelja na području Hrvatske od ranog neolitika do kasnog brončanog doba. Iako se jedan dio analiza još uvijek provodi i nisu dostupni svi podaci, na izložbi su prikazani dosad dobiveni rezultati multidisciplinarnih istraživanja za četiri važna nalazišta koja su obuhvaćena projektom: Beli Manastir – Popova zemlja, Potočani kod Požege, pećina Bezdanjača i Jagodnjak – Krčevine.
Organizatori izložbe su Arheološki muzej u Zagrebu i Institut za antropologiju, a njezini su autori Mario Novak, Jacqueline Balen i Ivor Janković. Izložba je otvorena do 14. ožujka.