Fanzin MMSU-a

Beni: Jedan metar miješane poetske i likovne radosti

Davor Mandić

Foto: R. BRMALJ

Foto: R. BRMALJRIJEKA – Posebno izdanje fanzina Muzeja moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci Benija predstavljeno je u Galeriji SKC-a u Kružnoj ulici, i to omeđeno dvama povodima. Jedan su najavne aktivnosti “Izložbe s više naslova” Vlade Marteka, koja će 12. srpnja biti otvorena u MMSU-u, a drugi je zatvaranje izložbe “Poezija je zec iz šešira”, također uvertire u izložbu Vlade Marteka.


Četvrti broj Benija, simpatično nazvan Metar Benija, jer je doista dug jedan metar kada se kao letak rastvori, nastao je u koordinaciji Tanje Blašković i Darije Morosin, a sudjelovale su učenice 1. a razreda Prve riječke hrvatske gimnazije te Mila Košta, Vita Sušac, Clara Štimac, Matija Toman, Nikolina Vidušin i Anastazija Vukinić.


Blašković i Morosin su ujedno vodile i radionice za polaznike u sklopu kojih su nastali radovi objavljeni u fanzinu. Na radionicama “Kolažiranje soneta”, koje su u MMSU-u održane tijekom svibnja, mladi polaznici izrađivali su sonete po uzoru na one likovnog umjetnika i pjesnika Vlade Marteka.
– Kolažirali su ih, iscrtavali, izrezivali i izveli u šetnju kompleksom “Benčić”. Soneti su spojeni u četvrti broj muzejskog fanzina Beni, odnosno u “jedan metar miješane poetske i likovne radosti” – kako nam to kažu koordinatorice.


Inače izložba koja je u Galeriji SKC-a zatvorena, “Poezija je zec iz šešira”, osim zbog izloženih radova, bila je zanimljiva i zbog jednog neizloženog, predstavljenog u formi obrazloženja rada autorice Katarine Kožul i dopisa Komisije za postavljanje predmeta i privremenih objekata na području Grada Rijeke, u kojem stoji i ovo: “Predloženu intervenciju ne ocijenjujemo primjerenim načinom reakcije na već nagrđeno pročelje OKC Palach.” Bilo bi dobro da su u Komisiji konzultirali barem Pravopis prije nego što su se odlučili baviti kustoskim poslom, no dobro, rad umjetnice Kožul zamišljen je kao intervencija na postojeći grafit tako da on, umjesto dotad nagrđene fasade riječju “kokain” po novome glasi: “Roman s kokainom”, kao naslov psihološkog romana ruskog autora Mihaila Agejeva. Što je autorica time mislila?


– Ta bi intervencija vandalistički čin dovela u korelaciju s konkretnim književnim djelom. Referirajući se na Martekovo upućivanje na čitanje određenih autora (konkretno u poetskoj agitaciji “Čitajte Kamova” iz 1981.), ovaj bi rad preoblikovanjem grafita izmijenio kontekst u kojem se on nalazi te bi iz vulgarnog proizora, kakve možemo vidjeti svakodnevno, upućivao na čitanje. Jednostavnom gestom grafit tako prelazi iz uloge sredstva uništavanja neke javne površine u naslov književnog djela na mjestu gdje ga ne očekujemo.


Sadašnji grafit u ovom slučaju postaje neka vrsta ready madea. Novonastali grafit bi zadržao dozu provokativnjosti, ali bi upućivao na nešto što je opoizit trenutačnom sadržaju na fasadi: na čitanje, edukaciju, komunikaciju – kaže Kožul i od nadležnih traži crvenu boju ili sprej i, dakako, dozvolu, koju su joj kustosi u Komisiji uskratili, pa je tako ova krasna, pametna i kreativna ideja ostala neizvedena te zabilježena tek kao kuriozum u postojanju Komisije za vađenje ruda i postavljanje predmeta i privremenih objekata na području Grada Rijeke.