RIjeka 2020

Irena Kregar Šegota / Foto: V. KARUZA

Neodgovorena pitanja

Odbor za kulturu nije prihvatio izvješće o poslovanju Rijeke 2020.

Izvješće nije prihvaćeno s 2 glasa za i 2 suzdržana. Irena Kregar Šegota rekla je da su objašnjenje nastojali dati u dostavljenom materijalu, a na pitanja će detaljnije odgovoriti u pisanom obliku

Urbani separe

Novi život Klobučarićeva trga i parka u Starom gradu

U tijeku je i prikupljanje informacija putem ankete Urbanog separea čija je svrha ispitati na koji način i koliko često građani trg koriste, ustanoviti njihovo zadovoljstvo sadržajima na trgu i prikupiti prijedloge za namjenu i izgled tog prostora u budućnosti

Luka Rodela, Emina Višnić, Sonja Šišić i Ivan Šarar / Foto V. KARUZA

Rijeka 2020 - EPK

Susjedstvo Mlaka – Turnić ovoga će petka postati ‘Centar svemira’

Tom prilikom Sonja Šišić, pročelnica UO za kulturu, sport i tehničku kulturu PGŽ istaknula je da ju posebno veseli što su u pripremi programa susjedstva sudjelovale brojne udruge i pojedinci, kao i sama tema koja se provlači kao lajtmotiv a vezana je uz tehničku kulturu, tehnologiju i inovacije, što smatra aktivnostima koje se trebaju poticati kod mladih

Foto: Rijeka 2020

FEKP

Predstavljena antologija Europa 28: “Europi je potrebna jasna vizija za sljedećih 70 godina”

Na promociji održanoj u riječkom Exportdrvu, dijelom uživo a dijelom online, sudjelovale su slovenska filozofkinja, sociologinja i teoretičarka prava Renata Salecl, bosanskohercegovačka pjesnikinja i spisateljica Asja Bakić koja živi i objavljuje u Hrvatskoj, ujedno i domaća predstavnica u antologiji, te nagrađivana danska spisateljica i esejistkinja Janne Teller