VAR sustav bi trebao biti savršen, a ako nije savršen, ne bismo ga trebali koristiti