Radovi na kolektoru

Uvedena regulacija prometa: Kod Jadranskog trga do kraja godine vozi se jednim trakom

Sanja Gašpert

Foto Vedran Karuza

Foto Vedran KaruzaRIJEKA – Od danas, 20. studenoga, uspostavlja se privremena regulacija prometa na Jadranskom trgu, točnije na sjevernoj strani kolnika Adamićeve ulice u zoni Jadranskog trga, a zbog iskopa građevinske jame radi nastavka polaganja kanalizacijskog kolektora tunelskom metodom – faza I – Krešimirova ulica.


Privremena regulacija u sklopu faze I. izvođenja radova uspostavlja se do 31. prosinca, sukladno prometnom elaboratu izrađenom od tvrtke INTEA d.o.o. Rijeka.

– Predviđenim prometnim rješenjem dvotračni privoz Adamićeve ulice u zoni Jadranskog trga svodi se na jedan prometni trak postavljenom cestovnom ogradom i prometnom signalizacijom, dok se u zapadnom dijelu ulice promet usmjerava na postojeće stanje do Trga Žabice.


Građevinska jama predviđena je na sjevernoj strani kolnika Adamićeve ulice na području Jadranskog trga. Njeno otvaranje neophodno je za nastavak radova polaganja kanalizacijskog kolektora tunelskom metodom.


Riječ je o radovima na rekonstrukciji i dogradnji sustava odvodnje otpadnih voda na području aglomeracije Rijeka sustav javne odvodnje »Grad«, transportni kolektor »K1« kroz centar grada podsustav Adamićev gat – 1. faza – rekonstrukcija vodovoda u Scarpinoj ulici.


Mole se građani na strpljenje i poštovanje privremene regulacije prometa te korištenje alternativnih gradskih pravaca i javnog gradskog prijevoza, najavljuju investitori.