Otkrivamo

U Štimčevom mandatu KBC platio i karte za koncert Carrerasa. Što sve povezuje bivšeg ravnatelja riječke bolnice i KB Sveti Duh

Sanja Gašpert

Foto Davor Višnjić PIXSELL / Vedran Karuza

Foto Davor Višnjić PIXSELL / Vedran Karuza

Alfireviću, pomoćniku ravnateljice u zagrebačkom KB-u Sv. Duh, u kojoj je Davor Štimac ove godine angažiran kao konzultant, KBC Rijeka je za konzultantski posao u Rijeci platila stotinjak tisućaRIJEKA – Što se tiče suglasnosti za dopunski rad iz djelatnosti poslodavca, na zahtjev prof. dr. Davora Štimca, Ravnateljstvo Kliničkog bolničkog centra Rijeka dalo je prethodnu suglasnost, u skladu s pozitivnim propisima i praksom u mnogobrojnim sličnim slučajevima upita zaposlenika KBC-a Rijeka koji koriste mogućnost dopunskog rada izvan ustanove. Daljnji očekivani koraci ugovaranja poslovnih odnosa, sklapanje ugovora između ustanova i procedure administriranja kroz pravne i kadrovske službe – nisu provedene te nije izdana odluka za dopunski rad, piše u dopisu Ravnateljstva KBC-a Rijeka, a vezano uz prijavu zaposlenika bolnice Sv. Duh protiv prof. dr. Davora Štimca, predstojnika Klinike za internu medicinu KBC-a Rijeka.


Podsjetimo, dio zaposlenika KB-a Sv. Duh podnio je kaznenu prijavu protiv ravnateljice te bolnice Ana-Marije Šimundić, predstojnika Klinike za internu medicinu KBC-a Rijeka Davora Štimca te pomoćnice ravnateljice za financijsko poslovanje i nemedicinske poslove u Sv. Duhu Suzane Košćak zbog zlouporabe položaja i ovlasti, odnosno pogodovanja Štimčevom privatnom obrtu koji u vrijeme dogovaranja usluge savjetovanja nije ni postojao.


Ugovor i troškovi


Na novinarski upit Ravnateljstvo KBC-a Rijeka potvrdilo je kako je prof. dr. Žarko Alfirević, prema dostupnim podacima aktualni pomoćnik ravnateljice za osiguranje kvalitete zdravstvene zaštite u zagrebačkom KB-u Sv. Duh, bio u KBC-u Rijeka angažiran na konzultantskim poslovima 2015. i 2016. godine, u vrijeme mandata prethodne uprave, kada je ravnatelj ustanove bio prof. dr. Davor Štimac. Iz pohranjene dokumentacije u KBC-u Rijeka o tome angažmanu vidljivo je da je 15. rujna 2016. godine sklopljen ugovor o poslovnoj suradnji između KBC-a Rijeka, kao naručitelja, i The University of Liverpool, kao izvršitelja, kojim se regulira da će izvršitelj za naručitelja obavljati konzultantske poslove vezane za planiranje izgradnje i organizacije rada objekata nove bolnice na lokalitetu Sušak, i to Klinike za ginekologiju i opstetriciju i Klinike za pedijatriju.
Ugovorne strane suglasno utvrđuju da će u ime i za račun izvršitelja usluge za vrijeme trajanja ugovora pružati prof. dr. Žarko Alfirević, s kojim je radi pružanja konzultantskih usluga već uspostavljena suradnja od 1. kolovoza 2015. godine. Suradnja traje do 31. prosinca 2016. godine, a obuhvaća i period od 1. kolovoza 2015. godine, navodi se u članku ugovora. Također, navodi se kako će naručitelj platiti izvršitelju ukupnu naknadu za usluge u iznosu od deset tisuća eura + PDV (ako je primjenjiv) te se dodatno ističe da naručitelj nema obvezu plaćanja – podmirenja materijalnih i putnih troškova izvršitelju koje on bude imao u vezi s izvršenjem ugovorenih poslova, već gore spomenuti iznos predstavlja ukupnu naknadu za angažman izvršitelja. Ugovorom se dalje regulira i da izvršitelj prihvaća da su sve ideje i programi koje razvije obavljajući usluge – intelektualno vlasništvo naručitelja.


Dr. Štimac: Karte kupljene za humanitarni kocert velike vrijednosti

 


– Ugovor za ovu suradnju sklopljen je sa Sveučilištem u Liverpoolu, a ne osobom prof. Alfirevića, pa je teza da se radi o vraćanju usluge za raniju suradnju potpuno promašena i ne odgovara istini. Prof. Alfirević je ginekolog i opsteričar, Hrvat, jedan od najkompetentnijih stručnjaka u svijetu za to područje, koji je niz godina uspješno vodio Sveučilišnu kliniku za porodništvo u Liverpoolu, ugledan je stručnjak kojeg je KBC Rijeka angažirao 2016. godine kao savjetnika na projektu Nove bolnice u Rijeci. Njegova pomoć, kao čovjeka koji je po svjetskim standardima uredio kliniku u Liverpoolu, bila je izuzetno dragocjena pri preprojektiranju projekta Nove bolnice za majku i dijete, komentirao je dr. Davor Štimac. Dodao je kako je “o svojem radu u Rijeci profesor Alfirević dostavio izvješće KBC-u Rijeka, a njegova stručnost ugrađena je u rješenje nove bolnice čije skoro otvorenje svi s nestrpljenjem očekujemo”.


– Sve putne troškove za vrijeme suradnje prof. Alfirević plaćao je sam, osim troškova aviokarte, prije početka same suradnje, kad je prof. Alfirević pozvan na sastanak oko moguće suradnje. Ulaznice u iznosu od 1.746 kuna kupljene su za humanitarni koncert u Puli, čiji je prihod išao za nabavku 500.000 kuna vrijednog ultrazvuka na pedijatrijskom odjelu kardiologije KBC-a Rijeka. KBC Rijeka kupio je ulaznice za svoje goste, kao gestu pristojnosti i zahvale organizatoru na velikoj donaciji. Koncert je održan pod pokroviteljstvom hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, a poduprli su ga glavni sponzor Bina-Istra, gradovi Pula, Rijeka i Opatija te Istarska i Primorsko-goranska županija, o čemu je izvještavao i Novi list. S obzirom na to da se prof. Alfirević za boravka u Rijeci upoznao s mojim načinom vođenja KBC-a, ne dvojim da sada kao pomoćnik za kvalitetu u KB-u Sveti Duh podržava moj angažman u cilju poboljšanja funkcioniranja KB-a Sveti duh, pojasnio je dr. Štimac.


Dr. Štimac pojašnjava i suradnju s Upravom KB-a Sveti Duh u Zagrebu.


– Kaznenu prijavu može podnijeti svatko protiv svakoga, a ova će biti odbačena kao neosnovana, tvrdi profesor te dodaje da naslovi često impliciraju nedokazanu i nepostojeću krivnju.


– Najlakše je prilijepiti naslov a da te nitko ništa ne pita. Da sam razočaran – jesam, ali i svjestan toga da je uspjeh nešto što vam mnogi ne opraštaju. Stoga bi učinili sve što im je na raspolaganju da vas na bilo koji način diskreditiraju. Nisam oštetio nikoga, a KB Sveti Duh i njihovi pacijenti već su osjetili boljitak. Žao mi je što su u višemjesečne unutarnje obračune u KB Sveti Duh upleli i moj profesionalni angažman u toj ustanovi, stoji, među ostalim, na službenom FB profilu Davora Štimca”. Štimac podsjeća kako je na inicijativu ravnateljstva bolnice Sveti Duh angažiran kao savjetnik Uprave od travnja 2022. godine.

– Uvidom u računovodstvenu dokumentaciju iz tog razdoblja dalje možemo potvrditi i da KBC Rijeka na ime poslovne suradnje s prof. dr. sc. Žarkom Alfirevićem bilježi trošak 16. veljače 2017. godine od 93.879,38 kuna s PDV-om. Uz to, 26. srpnja 2017. godine trošak “dviju karata za koncert Josea Carrerasa VIP” iznosi 1.746,50 kuna te refundacija u visini 4.511 kuna za aviokarte i putni trošak plaćena na dan 23. prosinca 2015. godine, što iznosi 100.136,88 kuna, koliko je sveukupno KBC Rijeka platio. Napominjemo da je iz dokumentacije vidljivo da je uz isplaćenu ugovorenu naknadu za usluge refundiran i putni trošak, kao i drugi materijalni trošak. Iako je ugovorom također regulirano da su sve ideje i programi koje prof. Alfirević razvije vlasništvo KBC-a Rijeka, uvidom u dokumentaciju ne nalazimo pisanog traga, izvještaje, tj. pisane materijale o rezultatu obavljene usluge.


Nalaz revizije


Uočila je to i Državna revizija u nalazu iz 2017. godine, a tiče se poslovanja u 2016. godini koje je analizirala. Navodi da spomenutim ugovorom, sklopljenim između KBC-a Rijeka i Sveučilišta iz Liverpoola, nije utvrđeno koje konkretne poslove Sveučilište mora obaviti, nego je navedeno da će poslovi i suradnja trajati do kraja 2016. godine. Također, u istom nalazu Državne revizije ističe se da je po isporučenom računu uz koji je priložen ugovor bolnica obavila plaćanje za usluge, međutim, dokumentacija iz koje bi bilo vidljivo koje i kada su usluge obavljene – ne postoji. Navedeni nalaz Državne revizije javno je dostupan na mrežnim stranicama KBC-a Rijeka, kažu u Ravnateljstvu riječkog KBC-a.


Nadalje, ističu kako je nova uprava KBC-a Rijeka na čelu s ravnateljem prof. dr. Alenom Ružićem stupila na dužnost u srpnju 2020. godine te od tada, što se tiče projekta nove Bolnice za Majku i dijete, sa zadovoljstvom mogu konstatirati da je nova zgrada na lokalitetu Sušak, čija je gradnja započela krajem 2019. godine, građena bez kašnjenja unatoč pandemijskim preprekama i bez probijanja planiranih troškova. Građevinski dio je okončan ove godine, slijedi opremanje nove bolničke zgrade koje je u tijeku i odvija se kroz procedure u postupcima javne nabave. O doprinosu, odnosno ulozi prof. dr. Alfirevića u ovom projektu u tekstu iznad istaknuli smo sve dostupne informacije kojima raspolažemo, zaključuju u Ravnateljstvu KBC-a Rijeka.