Zaključili

Sastala se Skupština Energa. Zaključak? Tko se u Rijeci želi grijati na plin, neka ne računa na Energo

Marinko Glavan

Ilustracija / Foto Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Ilustracija / Foto Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Energo ne može preuzeti opskrbu plinom u obavezi javne usluge, zaključeno je na današnjoj skupštini ovog trgovačkog društvaDanas je održana sjednica Skupštine trgovačkog društva Energo na kojoj su razmatrane teme cijene plina za kućanstva na Energovoj opskrbi i mogućnost preuzimanja opskrbe u obvezi javne usluge od Gradske plinare Zagreb – Opskrba (GPZO), na kojoj je zaključeno da Energo ne može preuzeti ovu obavezu, koja bi gradskog opskrbljivača prirodnim plinom stajala oko 120 milijuna kuna, ukoliko se ne osigura subvencioniranje cijene plina od neke od državnih institucija..


Sjednicu Skupštine Energa sazvao je gradonačelnik Marko Filipović, kao Predsjednik Skupštine, na temelju Zaključka Gradskog vijeća Grada Rijeke, od 22. rujna 2022. godine, kojim je gradonačelniku predloženo sazivanje Skupštine, odnosno razmatranje svih mogućnosti osiguranja što prihvatljivije cijene za korisnike usluge opskrbe plina kao i ispitivanje mogućnosti preuzimanja javne usluge opskrbe plina, a da se pri tome ne ugrozi buduće poslovanje TD Energo.


Tko može nadoknaditi razliku?


– Vezano uz cijenu plina, kako je na sjednici Skupštine Energa rečeno – Energo, zbog situacije na tržištu, plin može nabavljati isključivo prema plivajućoj cijeni vezanoj uz kretanje cijene plina na nama referentnoj burzi – CEGH, Austrija, te nije u mogućnosti prodavati ga krajnjim korisnicima za fiksnu, nižu cijenu.
Ukoliko bi se pronašla institucija koja bi nadoknadila razliku u cijeni, Energo bi mogao krajnju cijenu korigirati. Kako država već subvencionira plin kućanstvima putem opskrbljivača u obvezi javne usluge, za subvencioniranje razlike od približno 120 milijuna kuna trebalo bi pronaći drugu instituciju.


Gradonačelnik, a i sami predlagači zaključka su na Gradskom vijeću već zaključili da nema smisla da Grad preuzme na sebe subvencioniranje razlike, pogotovo nakon što je glavnina korisnika već prešla na opskrbu u obvezi javne usluge, odnosno na GPZO i kupovat će plin po znatno nižoj cijeni, stoji u priopćenju Grada Rijeke.


Samo GPZ ima taj status u Rijeci


Što se tiče mogućnosti preuzimanja opskrbe u obvezi javne usluge od Gradske plinare Zagreb – Opskrba (GPZO), na Skupštini Energa je naglašeno da opskrbu u obvezi javne usluge na riječkom području obavlja Gradska Plinara Zagreb – Opskrba i to sukladno odluci Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA), a temeljem provedenog Javnog natječaja za odabir opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom.


– Jedini način da se GPZO-u oduzme taj status je da to učini HERA nakon što utvrdi da GPZO ne radi svoj posao na zadovoljavajući način.


U slučaju da to i učini, novi bi se opskrbljivač morao odabrati kroz isti postupak, dakle kroz javni natječaj. Direktno preuzimanje opskrbe u obvezi javne usluge od strane Energa bez provođenja javnog natječaja nije izvedivo.


Od održavanja sjednice Gradskog vijeća do održavanja Skupštine Energa Vlada je osigurala plin za GPZO, a HERA je nakon toga donijela Odluku kojom nalaže postojećim tržišnim opskrbljivačima (između ostalog i Energu) da sami obavijeste svoje korisnike i, one koji to žele, odmah prebace na opskrbljivača u obvezi javne usluge.


Energo već prebacio većinu korisnika na GPZ


Iako je vrijeme za provođenje te odluke bilo vrlo kratko, Energo je do današnjeg dana većinu svojih korisnika već prebacio na GPZO.


Među prebačenima su gotovo svi oni koji imaju veću potrošnju, odnosno griju se na plin. U tom kontekstu, kada bi i bilo moguće da Energo interventno preuzme opskrbu u obvezi javne usluge, ovim navedenim posljednjim raspletom, ta potencijalna ideja je izgubila smisao.


S obzirom na sve navedeno, građani Rijeke će, ako žele kupovati jeftiniji plin, to moći učiniti preko opskrbljivača u obvezi javne usluge GPZO-a, kao što je to većina već i odlučila učiniti.


Kada se tržište plina stabilizira i nestane potreba za intervencijom države, Energo će učiniti sve da ponovo bude konkurentan i da se riječka kućanstva vrate na Energovu opskrbu, stoji u priopćenju Grada..