Mjere

Pravo na besplatni produženi boravak i prehranu u Rijeci ove će školske godine imati četiristotinjak školaraca

Ingrid Šestan Kučić

U ovoj školskoj godini u 25 riječkih škola provodit će se program produženog boravkaRIJEKA – Na temelju dosad pristiglih zahtjeva građana u idućoj školskoj godini pravo na besplatni boravak u produženom boravku te podmirenje troškova prehrane koristit će približno 400 učenika, a za tu svrhu do kraja školske godine u gradskom proračunu osigurat će se oko 40 tisuća eura.


U ovoj školskoj godini u 25 riječkih škola provodit će se program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada za učenike od 1. do 4. razreda, a Grad sufinancira program produženog boravka, dok roditelji ovisno o dohotku kućanstva snose i dio troškova rada učitelja te troškove prehrane. Za učenike slabijeg imovinskog stanja Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb pokriva dio troškova rada učitelja te troškove prehrane, tako da je za njih produženi boravak u potpunosti besplatan.


Pravo na besplatni produženi boravak i prehranu mogu ostvariti roditelji, odnosno staratelji učenika koji ispunjavaju uvjete temeljem Odluke o socijalnoj skrbi. Tako pravo može ostvariti učenik osnovne škole, Centra za odgoj i obrazovanje Rijeka te Centra za autizam Rijeka koji ostvaruje pravo na osobnu invalidninu ili doplatak za pomoć i njegu pri Hrvatskom zavodu za socijalni rad – Područni ured Rijeka, dijete iz kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade pri Hrvatskom zavodu za socijalni rad – Područni ured Rijeka ili iz kućanstva čiji su prosječni mjesečni prihodi u zadnja tri mjeseca niži od cenzusa prihoda koje je utvrdio Grad Rijeka za pojedini broj članova kućanstva.
Cenzus za dvočlano kućanstvo je 725 eura, za tročlano 875 eura, za četveročlano 1.015 eura, a za brojnija kućanstva dodaje se 150 eura za svakoga dodatnog člana, dok su cenzusi za jednoroditeljska kućanstva za 20 posto viši. Pravo može ostvariti i dijete žrtva obiteljskog nasilja, dijete smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, dijete hrvatskoga ratnoga vojnog invalida iz Domovinskog rata, dijete civilnog invalida iz Domovinskog rata te udomljeno dijete.


Dodatni uvjet za ostvarivanje prava je da dijete nema u suvlasništvu, osim stana koji njegovo kućanstvo koristi za stanovanje, drugu nekretninu koja se može iznajmiti ili otuđiti, a zahtjevi se mogu podnijeti tijekom cijele školske godine.