Promjene

Nove službe u Riječkoj nadbiskupiji, promjene u 16 župa

Jakov Kršovnik

snimio Marko Gracin

snimio Marko Gracin

Primopredaja službi provest će se uglavnom tijekom kolovoza, a nove službe ili razrješenja dobilo je 37 svećenikaRiječki nadbiskup koadjutor mons. Mante Uzinić po prvi je puta donio odluku o imenovanjima svećenika na nove službe u Riječkoj nadbiskupiji. Primopredaja službi provest će se uglavnom tijekom kolovoza, a nove službe ili razrješenja dobilo je 37 svećenika. Promjene su zahvatile 16 župa.


Novim generalnim vikarom i prvim pomoćnikom riječkih nadbiskupa imenovan je vlč. dr. Mario Tomljanović koji je razriješen službe župnika župe Uznesenja BDM u Crikvenici.


Službe generalnog vikara razriješen je mons. mr. Emil Svažić koji ostaje u službi vikara Interdijecezanskog ženidbenog suda prvog stupnja u Rijeci te je imenovan pastoralnim suradnikom u župi Uznesenja BDM u Rijeci.
Vlč. mr. Mario Gerić, rektor Bogoslovnog sjemeništa, imenovan je vikarom za pastoral, a vlč. Mato Berišić razriješen je službi koordinatora pastoralnih ureda i povjerenstava te privremenog povjerenika za pastoral pomoraca i selilaca te ostaje župnik župe sv. Ivana Krstitelja na Škurinju.


Don mr. Vjekoslav Đapić, duhovnik Bogoslovnog sjemeništa i sudac Interdijecezanskog ženidbenog suda, razriješen je službe župnika župe sv. Josipa u Praputnjaku te je imenovan vikarom za kler.


Vlč. mr. Đuliano Trdić, dr. med. razriješen je službe župnika župe sv. Nikole biskupa u Kraljevici i sv. Petra ap. u Bakarcu te drugih službi u Riječkoj nadbiskupiji i stavljen je na raspolaganje Splitsko-makarskoj nadbiskupiji.


Vlč. mr. Piotr Modrzejewski, župnik župe sv. Obitelji u Rijeci, razriješen je službe bolničkog kapelana u KBC-u Rijeka – lokalitet Sušak te je imenovan voditeljem Ureda za gradnje i crkvena dobra Riječke nadbiskupije.


Don Luka Klarica, mladomisnik, razriješen je službe osobnog nadbiskupovog tajnika te je imenovan vicerektorom Bogoslovnog sjemeništa „Ivan Pavao II“ u Rijeci. Ujedno će vršiti i službu župnog vikara u župama sv. Romualda i Svih Svetih u Rijeci te sv. Luke ev. u Rijeci. Osobnim tajnikom riječkih Nadbiskupa imenovan je bogoslov Josip Mijoč, kandidat za đakonat.


Mons. dr. Matija Matičić, rektor katedrale sv. Vida mč. i ekonom Riječke nadbiskupije, imenovan je kapelanom za Istražni zatvor u Rijeci i povjerenikom za pastoral pomoraca i selilaca (i migranata).


Vlč. Pave Điko razriješen je službe privremenog upravitelja župe sv. Petra i Pavla ap. u Bribiru i sv. Dujma mč. u Driveniku te je, uz službu župnog vikara u župama sv. Jakova ap. u Jadranovu, sv. Antuna op. u Šmriki i Presvetog Srca Isusova u Križišću, imenovan i župnim vikarom u župi sv. Dujma mč. u Driveniku.


Fra Antonio Lovrić, OFMCap. razriješen je službi župnog vikara u župi Gospe Lurdske u Rijeci i bolničkog kapelana u KBC-u Rijeka, a te službe preuzima fra Mirko Varga Ljubić, OFMCap.


Fra Marijan Jelušić, OFM TOR, razriješen je službe župnika župe sv. Franje Asiškog u Rijeci i na njegovo mjesto dolai fra Branko Janjić, OFM TOR.


Vlč. Mario Frlan, župni upravitelj župe sv. Filipa i Jakova ap. u Novom Vinodolskom, imenovan je upraviteljem župe sv. Petra i Pavla ap. u Bribiru. Župnim vikarom za ove je župe imenovan vlč. Hrvoje Mandić, mladomisnik.


Vlč. Ivan Šarić razriješen je službe župnika župe sv. Terezije od Djeteta Isusa u Rijeci te je imenovan bolničkim kapelanom u KBC-u Rijeka – lokalitet Sušak. Vlč. Matija Žugaj imenovan je župnikom župe sv. Terezije od Djeteta Isusa. Vlč. Lovro Perić razriješen je službe župnika in solidum u župi Uznesenja BDM u Rijeci i imenovan župnikom in solidum u župi sv. Ivana Krstitelja u Rijeci.


Vlč. Pero Ljubičić, svećenik Vrhbosanske nadbiskupije, razriješen je službe župnika župa Blažene Djevice Marije Karmelske u Ledenicama, sv. Jakova ap. u Krmpotama i sv. Antuna Padovanskog u Zagonu pa je župnim upraviteljem ovih župa imenovan vlč. Jakov Filipović, svećenik Vrhbosanske nadbiskupije.


Vlč. Jaroslav Wilczinsky, župnik župa sv. Jakova ap. u Jadranovu, sv. Antuna op. u Šmriki i Presvetog Srca Isusova u Križišću, preuzima i upravljanje župom sv. Dujma mč. u Driveniku.


O. Marko Stipetić, MSC, razriješen je službi upravitelja župe sv. Luke ev. u Rijeci, kapelana za Istražni zatvor u Rijeci, dušobrižnika Centra za rehabilitaciju Fortica u Kraljevici i Centra za rehabilitaciju Brašćine te je imenovan župnikom župe Uznesenja BDM u Crikvenici.


Vlč. Luka Pranjić, svećenik Vrhbosanske nadbiskupije, župnik župe sv. Romualda i Svih Svetih u Rijeci, preuzima upravljanje župom sv. Luke ev. u Rijeci, a povjerena mu je i dušobrižnička briga za korisnike i djelatnike Centra za rehabilitaciju Brašćine.


O. Zrinko Nikolić, SMM imenovan je župnim upraviteljem župe sv. Luke ev. u Rukavcu, a pastoralnim suradnikom imenovan je vlč. Tomislav Nikolić, đakon. Don Niko Cvitkušić razriješen je službe župnika župe u Rukavcu te je umirovljen, a službe pastoralnog pomoćnika u ovoj župi razriješen je mons. Nikola Uravić, ravnatelj Svećeničkog doma.


Don Petar Filipović, svećenik Mostarsko-duvanjske biskupije, razriješen je službe župnog vikara u župi sv. Nikole biskupa u Kraljevici i imenovan je župnim upraviteljem iste župe i župe sv. Petra ap. u Bakarcu, a povjerena mu je i dušobrižnička briga za korisnike i djelatnike Centra za rehabilitaciju – Fortica Kraljevica.


Vlč. Marinko Kajić, uz službe župnika u župama sv. Antuna op. u Dragi i Blažene Djevice Marije Karmelske u Krasici, imenovan je i upraviteljem župe sv. Josipa u Praputnjaku.


P. Ivan Tambolaš, DI, razriješen je službe župnika župe sv. Jakova ap. u Opatiji, a na njegovo je mjesto imenovan p. Mirko Vukoja, DI.


Don Josip Petrčić, SDB, razriješen je službe župnog upravitelja župe sv. Josipa u Rijeci, a župnikom je imenovan don Josip Kajić, SDB.


Mons. Nikola Imbrišak, umirovljeni svećenik, imenovan je dušobrižnikom sestara Presvetog Srca Isusova u Kući matici na Donjoj Drenovi.


Vlč. Luka Lučić razriješen je službe vicerektora Bogoslovnog sjemeništa „Ivan Pavao II.“ u Rijeci te povjerenika za pastoral pomoraca i selilaca.


Vlč. mr. Siniša Vujčić razriješen je službe župnog upravitelja župe sv. Ćirila i Metoda u Rijeci te je imenovan župnikom iste župe, javlja internetska stranica Riječke nadbiskupije