Sjednica Senata

Na Sveučilištu u Rijeci se pokreće program “Farmaceutska botanika i farmakognozija”

Portal Novi list

Foto Sergej Drechsler

Foto Sergej Drechsler

Ovaj program cjeloživotnog obrazovanja provodit će se na sveučilišnom Odjelu za biotehnologijuNa Kampusu Sveučilišta u Rijeci održana je 80. sjednica Senata. Članice i članovi Senata potvrdili su izbor dr. sc. Ive Rinčić na znanstveno-nastavno radno mjesto redovite profesorice, prvi izbor.


Donesena je i Odluka o usvajanju programa cjeloživotnog obrazovanja ”Farmaceutska botanika i farmakognozija” Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci.


Pri pokretanju programa vodilo se idejom kako je u današnje vrijeme u znatnom porastu primjena različitih biljnih preparata, stoga postoji povećana potreba za edukacijom iz farmaceutske botanike i farmakognozije za medicinske djelatnike/ice te nutricioniste/ice koji su u doticaju s informacijama i preporukama za primjenu farmaceutski značajnih biljnih vrsta.

Senat Sveučilišta u Rijeci na današnjoj je sjednici dodijelio i status znanstvenih, znanstveno-nastavnih, nastavnih i stručnih baza, a na prijedloge Ekonomskog fakulteta u Rijeci, Građevinskog fakulteta u Rijeci, Filozofskog fakulteta u Rijeci, Medicinskog fakulteta u Rijeci i Fakulteta zdravstvenih studija.


Statut znanstveno-nastavne baze Sveučilišta u Rijeci, a na prijedlog Medicinskog fakulteta u Rijeci, dodijeljen je Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju bolesti srca, pluća i reumatizma Thalassotherapia Opatija sa sjedištem u Opatiji.


Senat Sveučilišta primio je na znanje izvješće Studentskog pravobranitelja Sveučilišta u Rijeci u 2022. godini.


Studentski pravobranitelj Sveučilišta u Rijeci je Zakonom o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama propisano tijelo koje između ostaloga prima pritužbe studenata koje se odnose na njihova prava i raspravlja o njima s nadležnim tijelima visokog učilišta te savjetuje studente o načinu ostvarivanja njihovih prava.


U tematskom dijelu sjednice Senata predstavljen je financijski položaj i rezultati poslovanja Sveučilišta u Rijeci u 2022. godini.