Nova generacija

Na Odjelu za biotehnologiju promovirani prvostupnici i magistri

Ingrid Šestan KučićRIJEKA – Na Odjelu za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci održana je svečana promocija nove generacije diplomanata koji su završili preddiplomske i diplomske razine studija. Promovirano je 33 prvostupnika i 43 magistra, a akademski naziv sveučilišni prvostupnik biotehnologije i istraživanja lijekova stekli su: Mario Babić, Srah Barac, Laura Barešić, Simone Bernobić Culej, Daria Dobrović, Laura Dušević, Marcela Finek, Marin Forgić, Andra Gergeta, Dorian Glad, Ivana Gvozdić, Anja Horvat, Ana Maria Ivanov, Ruža Krišto, Laura Lačić, Marko Ljesar, Ante Maslać, Marta Medija, Andrea Montan, Sara Moržan, Laura Mraković, Klara Omrčen, Sara Patačko, Ana Pejić, Adrian Perhat, Dea Petrinčić, Barbara Prevedan, Ana Radočaj, Izabela Škamo, Natalija Štimec, Nika Tićak i Lana Žoldoš, dok su akademski naziv sveučilišni magistar biotehnologije u medicini stekli: Ivana Abramac, Željko Agić, Ines Benčik, Doroteja Beraković, Mihaela Bergman, Martina Buretić, Antonia Čerina, Tina Fartek, Toni Franjkić, Isidora Kajzogaj, Ana Marčec, Marija Marošević, Josipa Milardović, Klara Mladenić, Eva Ožbolt, Stefano Rudin, Renata Singolo, Sara Srzić, Ana Svetić, Franka Šušković, Kristian Tkalčec i Tea Tomljanović, a akademsko zvanje sveučilišni magisar biotehnoloških istraživanja o životu stekli su: Justina Oluchi Echeta, Lydia Knight i Elena Piagnani.


Akademski naziv magistar istraživanja i razvoja lijekova stekli su: Laura Bilaver, Katarina Bulić, Toni Cifrek, Marija Kristina Josipović, Martina Ljubić, Sara Mogorović, Marta Peruč, Iva Tić i Lucija Vrban, a akademski naziv sveučilišni magistar medicinske kemije stekli su: Marija Ceranić, Marta Dević, Valentina Dukić, Rafaela Pokrajac, Erika Radović, Sabino Sepčić i Tea Tukara.