ŽC 5059

Kreću radovi. Cesta u Praputnjaku bit će do kraja ožujka zatvorena za sav promet

Sanja Gašpert

Rekonstrukcija prometnice obuhvaća proširenje ceste s izvedbom parkirališta za osobne automobile te nogostupa s jedne i druge strane kolnika ispred PŠ Praputnjak, što će pridonijeti većoj sigurnostiPRAPUTNJAK – U listopadu prošle godine započeli su radovi na ŽC 5059 u naselju Praputnjak, kako bi se osigurala sigurnost polaznika i zaposlenika Područne škole Praputnjak, kao i općenito sigurnije kretanje pješaka i ostalih sudionika u prometu u dijelu ispred Škole.


Sukladno dinamici


Stoga su ugovoreni radovi na sanaciji kolnika, izgradnji potpornih zidova i oborinske odvodnje na ŽC 5059, lokalitet škola Praputnjak. Prema informacijama iz Grada Bakra, radovi se trenutno odvijaju sukladno predviđenoj dinamici. Kompletno je izveden potporni zid te je u tijeku izvođenje radova na instalacijama javne rasvjete, odvodnje i vodovoda. Zbog izvođenja radova na prelaganju vodovoda izveden je privremeni mimovod za opskrbu vodom, a zbog radova na prespoju vodovoda u sklopu rekonstrukcije prometnice, ona će biti zatvorena za sav promet u periodu od danas, 27. ožujka od 7 sati do četvrtka, 30. ožujka u 16 sati. Ukoliko se ne dogode neke izvanredne situacije, planirani dovršetak radova je početkom svibnja.


– Rekonstrukcija ceste obuhvaća proširenje ceste s izvedbom parkirališta za osobne automobile te nogostupa s jedne i druge strane kolnika ispred Škole. S obzirom na denivelaciju terena i samo proširenje ceste na južnu stranu izvest će se potporni zid. Kroz investiciju će se riješiti i oborinska odvodnja na način da se oborinske vode poprečnim padovima skupljaju putem slivnika i kolektora do uređaja za pročišćavanje – separatora te tako pročišćene upuštaju u tlo preko infiltracijske građevine. Izvest će se i prelaganje vodoopskrbnog cjevovoda, elektroničke telekomunikacijske infrastrukture i javne rasvjete. Za radove je potpisan ugovor o javnoj nabavi s izvođačem Dinocop, Omišalj, dok radove nadzire tvrtka Herman Projekt. S obzirom da se u naravi radi o županijskoj cesti, naručitelj radova je Županijska uprava za ceste PGŽ-e, dok će Grad Bakar, sukladno međusobnom sporazumu sa ŽUC-om radove sufinancirati u iznosu od 40 posto vrijednosti radova. Ugovorena vrijednost radova je 403.468,18 eura, odnosno 3.039.390,98 kuna bez PDV-a, ističu u Gradu Bakru.


Rok 150 radnih dana
Sukladno potpisanom ugovoru, rok izvođenja radova je 150 radnih dana od dana uvođenja u posao, nakon čega slijedi rok za primopredaju dokumentacije za potrebe podnošenja zahtjeva za provođenje tehničkog pregleda, koje sukladno propisima izrađuje izvođač radova te ostale dokumentacije sukladno ugovoru, troškovniku i zakonu u trajanju od 30 dana.


Obavijest GKD-a Dobra i KD-a Autotrolej


Prema obavijesti GKD-a Dobra, zbog radova na cesti u spomenutom terminu autobusi Dobre neće prolaziti kroz Praputnjak. Iz smjera Krasice vozit će do prve stanice na Praputnjaku (Trnovica) te se tu okrenuti i voziti na brzu cestu D 404, gdje je prva sljedeća stanica Meja. Iz smjera Hreljina autobus će dolaziti do Meje i voziti na brzu cestu D 404 do prve stanice na Praputnjaku (Trnovica). Prema obavijesti KD-a Autotrolej, linija 26 prometovat će redovnom trasom do igrališta na Krasici, gdje će se okrenuti i vratiti na Škrljevo kod semafora te obilaznicom prometovati do čvora Hreljin, gdje se vraća na redovnu trasu. Povratak prema Rijeci bit će istom trasom. Uspostavlja se nekoliko privremenih stajališta »Meja« na spojnoj cesti od kružnog toka prema obilaznici.