Dobre vijesti iz Grada Rijeke

I ove godine nepovratne subvencije riječkim poduzetnicima: Bespovratno po poduzetniku moguće dobiti do 75 tisuća kuna

Aneli Dragojević Mijatović

Dario DOBRILOVIĆ, Jana SERTIĆ i Maja KORDIĆ SEKULIĆ Foto Damir ŠKOMRLJ

Dario DOBRILOVIĆ, Jana SERTIĆ i Maja KORDIĆ SEKULIĆ Foto Damir ŠKOMRLJ

Ukupni fond za ovu mjeru iznosi 2 milijuna kuna, što je nešto manje nego lani, s obzirom na trenutno stanje proračuna uzrokovano Covidom. Ukupni pak financijski učinak svih mjera pomoći Grada poduzetnicima broji se u nekoliko desetak milijuna kuna, rekla je Jana Sertić, pročelnica Odjela za poduzetništvo Grada RijekeRIJEKA – Temeljem Javnog poziva Grad Rijeka i ove godine, trinaestu godinu za redom, dodjeljuje nepovratne subvencije subjektima malog gospodarstva s ciljem poticanja razvoja i unaprjeđenja konkurentnosti riječkih poduzetnika, istaknuto je na konferenciji za medije, na kojoj su govorili Jana Sertić, pročelnica Odjela za poduzetništvo Grada Rijeke i Dario Dobrilović, viši savjetnik za razvoj poduzetništva u istom Odjelu. Javni poziv objavljen je na web stranici Grada Rijeke, www.rijeka.hr, prijave se zaprimaju od 21. rujna do 15. listopada ove godine.


Pojedini prijavitelj ima mogućnost podnošenja prijave na dvije od devet ponuđenih mjera, putem kojih može ostvariti subvenciju u maksimalnom iznosu od 75 tisuća kuna. Inače, u proračunu Grada u 2020. je za realizaciju ovog Javnog poziva osigurano 2 milijuna kuna.


Kako je istaknula Sertić, program je tijekom vremena mijenjan i nadopunjavan s potrebama i interesima poduzetnika, s tim da je zadnji usvojen 2018. godine s izmjenama u vidu uvođenja kvalitativnih kriterija za ocjenjivanje prijava. Inače, od 2008. godine, od kad se program provodi, dodijeljeno je ukupno 1.302 subvencija poduzetnicima u vrijednosti nešto većoj od 18,4 milijuna kuna. Interes za ovim programom uvijek je velik, rečeno je, te se povećava iz godine u godinu. Lani je primjerice pristiglo 400 prijava, a odobreno je 187 subvencija.


Veliki interes
– Ovogodišnji fond je nešto manji nego lanjski s obzirom na trenutno stanje proračuna koje je uzrokovano Covidom. Grad Rijeka je zaista promptno reagirao kad je krenulo zatvaranje gospodarskih subjekata. U prvoj iteraciji oslobodio je plaćanja zakupnine, komunalne naknade i ostalih davanja one gospodarske subjekte kojima je odlukom Stožera bilo zabranjeno poslovanje, a onda u drugom navratu i one koji nisu morali biti zatvoreni, ali im je pandemijom oštećeno poslovanje, a to je nažalost velika većina.


Financijski učinak svih tih mjera broji se u nekoliko desetak milijuna kuna, tako da smo morali malo smanjiti iznos za ove subvencije, ali to je zaista bilo u najmanjoj mogućoj mjeri, rekla je Sertić. I ove godine istaknuto je devet mjera po kojima poduzetnici mogu dobiti subvenciju za već obavljena ulaganja. Subvencije su naravno bespovratne, no poduzetnici moraju dokazati da je ulaganje za koje je subvencija odobrena uistinu i izvršeno.


Kako se prijaviti

Javni poziv je objavljen je na web stranici Grada Rijeke www.rijeka.hr, prijave se zaprimaju u razdoblju od mjesec dana, od 21. rujna do 15. listopada ove godine, a podnose se u on-line obliku putem Informacijskog servisa grada Rijeke (https://e-usluge.rijeka.hr/InformacijskiServis) dostupnog na portalu e-usluga http://gov.rijeka.hr, na kojem se nalazi više informacija o Javnom pozivu te link za prijavu. Da bi mogli podnijeti prijavu na Javni poziv prijavitelji moraju izraditi korisnički račun na navedenom servisu, odnosno registrirati se. Nakon registracije, ispunjavaju elektronički obrazac prijave kojeg šalju zajedno s potrebnom dokumentacijom prethodno učitanom sa svog računala.


Neposredno nakon slanja prijave, prijavitelj na upisanu e-mail adresu (koju je naveo u e-obrascu) dobiva potvrdu zaprimanja prijave te podatke za praćenje tijeka obrade; klasu i kôd za praćenje e-Predmeta u e-Uredu, kojem se također pristupa putem Informacijskog servisa Grada Rijeke. Na ovaj način prijavitelji u svakom trenutku imaju uvid u kojoj se fazi nalazi prijava, što pridonosi povećaju transparentnosti cijelog postupka. Lista korisnika koji ostvare pravo na subvencije po ovom Javnom pozivu objavit će se na web stranici Grada Rijeke, a obavijest o tome korisnicima će se dostaviti putem elektroničke pošte. Poduzetnicima koji su uključeni u sustav “sms info-poduzetnik” i koji su iskazali interes za dobivanje informacija o javnim pozivima, obavijest o objavljenom Javnom pozivu upućuje se i putem tog sustava. Dodatne informacije mogu se dobiti na brojeve telefona: 209-214 i 209-592.

U okviru Javnog poziva realiziraju se sljedeće mjere (po kojima se dakle poduzetnici mogu prijaviti): subvencioniranje certificiranja proizvoda i procesa, subvencioniranje izgradnje brenda proizvoda i/ili usluga, poticanje udruživanja gospodarskih subjekata, subvencioniranje uvođenja IT sustava i aplikacija u poslovanje, subvencioniranje troškova implementacije industrijskog dizajna, subvencioniranje nabave i ugradnje strojeva i opreme, subvencioniranje troškova poduzetnika početnika, subvencioniranje troškova izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova Europske unije, te subvencioniranje troškova stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika. Sustav nepovratnih subvencija provodi se kroz dodjelu potpora u visini od 50 do 80 posto realiziranih troškova, ovisno o pojedinoj mjeri.


Trošak Covida


– Budući da je ovo specifična godina pandemije, bitno je napomenuti da će se u mjerama subvencioniranja nabavke strojeva i opreme, te subvencioniranja troškova poduzetnika početnika, osim onih troškova koji su inače prihvatljivi, subvencionirati i troškovi nastali vezano za potrebu nabavke dodatne opreme u vidu maski, dezificijensa, pleksiglas-panela i slično. U skladu s time, u kriterije se dodaje i očuvanje radnih mjesta za vrijeme pandemije, pojasnila je Sertić. Dakle, pri prijavi na mjere subvencioniranja nabave i ugradnje strojeva i opreme, te subvencioniranja troškova poduzetnika početnika, prijavitelji će moći prijaviti i troškove za nabavu opreme i zaštitnih sredstava koji su vezani za mjere zaštite od virusa COVID-19 u njihovom poslovanju.
Subvencije se dakle odobravaju za već postojeće firme i već izvršena ulaganja, a prihvatljivi prijavitelji su svi poduzetnici u Rijeci, te udruge, ali isključivo za klasterizaciju, rečeno je. Ili još preciznije, korisnici sredstava mogu biti subjekti malog gospodarstva utvrđeni zakonom kojim se uređuje poticanje razvoja malog gospodarstva, a koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu sa sjedištem, odnosno prebivalištem na području grada Rijeke, te udruge čija je svrha promicanje gospodarskih interesa članica klastera, koje imaju sjedište na području grada Rijeke ili minimalno jednu članicu sa sjedištem na području grada Rijeke te koje posluju pozitivno. U smislu ovog Javnog poziva pod pojmom klaster smatra se koncept povezivanja poduzetnika unutar jednog industrijskog sektora radi boljeg plasmana određene vrste proizvoda i/ili usluga.