PPMHP

Evo čime se sve Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja bavi u EU projektima Claustra+ i Tempus

Portal Novi list

Foto Vedran KARUZA

Foto Vedran KARUZA

Cilj projekta CLAUSTRA+ aktivna je zaštita povijesnog rimskog obrambenog sustava Claustra Alpium Iuliarum, dok se projektom TEMPUS želi potaknuti ekonomski razvoj u lučkim gradovima na JadranuPomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka provodi brojne aktivnosti u sklopu EU projekta na kojima je jedan od projektnih partnera. Riječ je o projektima „CLAUSTRA+ Prekogranična destinacija kulturnog i zelenog turizma Claustra Alpium Iuliarum“ i „TEMPUS – TEMPorary USes as start-up actions to enhance port (in)tangible heritage“.


Cilj projekta CLAUSTRA+ aktivna je zaštita baštine – povijesnog rimskog obrambenog sustava Claustra Alpium Iuliarum održivim turizmom na području Hrvatske i Slovenije.


Projekt je obuhvaćao skup aktivnosti razvoja zajedničkog turističkog proizvoda – destinacije kulturnog i zelenog turizma temeljene na ostacima kasnoantičkog unutarnjeg rimskog obrambenog sistema CLAUSTRA te okružujuće prirode, gdje je PPMHP sudjelovao s edukativnim, istraživačkim, promotivnim i muzejskim aktivnostima.
Aktivnosti u okviru Projekta uključivale su pripremu smjernica za razvoj i nacrt promocije, oblikovanje kulturno-turističke rute i povezanih itinerera, sustavnu promociju proizvoda, uključujući i mobilnu aplikaciju, te razvoj i izvedbu bogatog programa za posjetitelje (prekogranični javni događaji, oživljena vodstva).


U sklopu projekta Muzej je proveo radionice za OŠ Opatija, organizirao pilot-izlet na lokaciju Claustre kao i radionice za slijepe i slabovidne osobe u Muzeju. Održana je dramska predstava u sklopu Noći muzeja 2020, te je nadopunjena didaktička info-točka Claustra u Muzeju.


PPMHP je jedan od devet partnera na projektu TEMPUS. Projektom se želi potaknuti ekonomski razvoj u lučkim gradovima na Jadranu, kroz valorizaciju kulturne i prirodne materijalne i nematerijalne baštine luka te kroz pokretanje niza akcija za privremenu prenamjenu prostora unutar lučkih kompleksa.


Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka u provedbi Projekta zadužen je za terensko istraživanje područja od posebnog interesa za interpretaciju (ne)materijalne baštine na području grada Rijeke, posebice unutar lučke zone, organizaciju izložbe kojom bi se predstavili istraženi lokaliteti, a koji imaju potencijal za prenamjenu i reaktivaciju te instalaciju interaktivnog ekrana i izradu edukativnog vodiča kroz lučku zonu unutar grada Rijeke.