Općina Lopar

Povećane naknade za novorođenu ili posvojenu djecu

Hrvoje Hodak

Lopar / Nl arhiva

Lopar / Nl arhiva

Za prvo dijete sada je naknada 5.000 kuna, za drugo 7.000, za treće 15.000, a za četvrto i svako sljedeće novorođeno ili posvojeno dijete 30.000 kunaLOPAR Na dnevnom redu 26. sjednice Općinskog vijeća Lopara, ali pete po redu održane elektroničkim putem, našlo se 10 točaka dnevnog reda. Vijećnici su primili na znanje polugodišnji Izvještaj o izvršenju konsolidiranog proračuna Općine koji utvrđuje da su usprkos krizi koronavirusa za prvih šest mjeseci 2020. ostvareni ukupni prihodi i primici u iznosu od 3.764.079 kuna te rashodi i izdaci od 3.646.596 kuna te je ostvaren višak od 117.482 kune. Općina je uredno pratila u prvih šest mjeseci sve infrastrukturne projekte, od izgradnje SD-a Lopar, nerazvrstane ceste Zad Vrh, izgradnje javne rasvjete u gospodarskoj zoni Sorinj, stambenog zbrinjavanja invalida Domovinskog rata, kao i potrebe komunalnih poduzeća kod pripreme turističke sezone. Izvještaj o svojem radu podnio je i načelnik Josip Borić, iz čijeg osvrta izdvajamo da je pandemija koronavirusa u trajanju puna dva mjeseca zaustavila dio radova na infrastrukturnim projektima, smanjila neke i odgodila dio prihoda Općine. U istom razdoblju nisu smanjivani prihodi zaposlenih u Općini, u komunalnim društvima, CZK-u te TZ-u, a oba komunalna društva, i Lopar Vrutak i Loparko, prošlu su godinu završila s dobiti. Prvi put aktiviran je Stožer civilne zaštite Općine Lopar koji vodi zamjenik načelnika Dominik Paparić, koji je u razdoblju karantene izdao preko 2.200 propusnica građanima za ostvarivanje potreba izvan i u Loparu, kao što je provodio i sve ostale odluke stožera s viših razina.Novom Odlukom o socijalnoj skrbi propisani su novi kriteriji, od cenzusa do iznosa dodjele pojedinih pomoći u području socijalne skrbi. Valja izdvojiti mogućnost dobivanja jednokratnih pomoći tijekom godine do 3.000 kuna u skladu s propisanim kriterijima, kao i nove naknade i pomoći za novorođenu ili posvojenu djecu, koje su podignute u velikim iznosima.


Za prvo dijete sada je naknada 5.000 kuna, za drugo 7.000, za treće 15.000 kuna, a za četvrto i svako sljedeće novorođeno ili posvojeno dijete 30.000 kuna s isplatom u dvije godine. Uz sufinanciranje prijevoza, besplatnih marendi u vrtiću i školi, kao i samog boravka u jaslicama ili vrtiću, ova odluka jasan je doprinos još boljoj i željenoj demografskoj slici na području Općine.
Dva ugovora o osnivanju prava služnosti, kao i skidanje statusa javnog dobra u jednom predmetu nisu dobili potrebnu većinu vijećnika bez posebnih obrazloženja, te su ponovno zaustavljene, u ovom slučaju aktivnosti komunalnih društava Loparko i Vrelo na realizaciji infrastrukturnih projekata od interesa za građane koji žive na području Lopara, ali i mogući prihodi za realizaciju tih infrastrukturnih objekata od strane Hrvatskih voda.