Potpisan ugovor

GPP Mikić dobio koncesiju na reciklažno dvorište u Omišlju

Mladen Trinajstić

Nikola Turčić i Mirela Ahmetović / Foto: M. TRINAJSTIĆ

Nikola Turčić i Mirela Ahmetović / Foto: M. TRINAJSTIĆ

Tvrtka će izgraditi i 20 godina upravljati budućim reciklažnim dvorištem za građevinski otpadOMIŠALJ – Načelnica Općine Omišalj Mirela Ahmetović i član Uprave tvrtke GPP Mikić Nikola Turčić potpisali su ugovor o osnivanju prava građenja kojim je ta kompanija stekla pravo izgradnje, uređenja i upravljanja budućim reciklažnim dvorištem za građevinski otpad. Ugovor je rezultat provedenog javnog natječaja temeljem kojeg je tvrtka GPP Mikić ishodila dvadesetogodišnju koncesiju obavljanja usluga zbrinjavanja građevinskog otpada, a time i mogućnost uspostave prvog i zasad jedinog takvog komunalnog kompleksa na otoku Krku, a tek četvrtog u zemlji koji će, kad u skorije vrijeme proradi, biti potpuno legalan, odnosno »pokriven« svom dokumentacijom propisanom za obavljanje takve, na otoku Krku već dugo potrebne djelatnosti.


– Nastojanje uspostave takvog reciklažnog dvorišta višedesetljetna je, a do ovog našeg iskoraka i neispunjena želja svih jedinica lokalne samouprave na našem otoku na kojem se mnogo radi i gradi, a slijedom toga i improvizira sa zbrinjavanjem svih vrsta građevinskog otpada – rekla je Mirela Ahmetović. Predstavila je i da je zemljište na kojem će se taj komunalni objekt sad izgraditi država Općini darovala još 2019. godine, uz uvjet da se do rujna 2024. godine ondje uredi i u funkciju stavi kompleks koji će odgovarati svim propisanim uvjetima, kako onim s građevinarskog, tako i s aspekta očuvanja okoliša.


Naknada Općini


– Ovim našim danas finaliziranim ugovorom tvrtka GPP Mikić obvezala se do spomenutog roka urediti zemljište koje se prostire na 15 tisuća »kvadrata«, urediti pristupni put te u funkciju staviti uređaje kojima će se ondje početi zbrinjavati, a dijelom i reciklirati različite vrste otpadnih materijala iz građevinarstva – objasnila je načelnica.
Turčić je otkrio da će na zemljištu biti prostora za zbrinjavanje, odnosno istovremeno privremeno deponiranje čak 10 tisuća kubičnih metara građevinskoga otpada. Napomenuo je i da se njegova tvrtka, »na račun« dobivenih koncesijskih prava, obvezala Općini godišnje uplaćivati naknadu u vrijednosti 32 tisuće eura, ali i o svom trošku izvesti radove izgradnje i uređenja kompleksa te pristupne ceste, ukupna procijenjena vrijednost kojih dostiže 290 tisuća eura.


– Iako je krajnji rok za početak rada tog objekta rujan 2024. godine, vjerujem da ćemo reciklažno dvorište urediti već do konca ove godine, a potom ishoditi i sve dokumente nužne za početak rada reciklažnog dvorišta čije djelovanje je prijeko potrebno i tvrtki GPP Mikić, kao i svim ostalim građevinarima s otoka Krka – ustvrdio je Turčić.


Na putu prema Vozu


Omišaljska je načelnica napomenula i da će na korištenje tog kompleksa pozvani i upućeni biti svi građevinari s područja općina Omišalj, Dobrinj i Malinska-Dubašnica, a dok se sličan kompleks ne izgradi i na području grada Krka, i s ostatka otoka. Naglasila je i da je lokalitet na kojem će se urediti reciklažno dvorište daleko od naselja te da je smješten uz put kojim je prometnica koja vodi ka Zračnoj luci Rijeka povezana s uvalom Voz.


Ukazala je i da je ta zona upravo za takvu namjenu definirana omišaljskim općinskim prostornim planom. Na lokaciji koja će uskoro postati reciklažno dvorište građevinskog otpada prije dvadesetak godina postojalo je nelegalno odlagalište takvog, a nažalost i nekih drugih vrsta otpada. U nastojanju da zaustavi praksu nelegalnog odlaganja otpada i nagrđivanja okoliša, Općina je takvu rabotu tada zaustavila postavljanjem rampe.