RRA PGŽ

Inovativni EU projekt Mimosa se predstavlja u opatijskom Centru Gervais

Aleksandra Kućel Ilić

Ilustracija / Foto Grad Opatija

Ilustracija / Foto Grad Opatija

Projekt se provodi s naglasakom na razvoju multimodalnih inovativnih rješenja, a o svemu će više riječi biti u srijedu, 29. ožujka u 10 satiInovativni EU projekt Mimosa provodi se u okviru Programa prekogranične suradnje Italija-Hrvatska INTERREG V-A 2014.-2020, a Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije (RRA PGŽ) sudjeluje u projektu u svojstvu projektnog partnera.


Projekt stavlja naglasak na razvoj multimodalnih inovativnih rješenja, pametnih alata i tehnologija kojima je moguće unaprijediti upravljanje turističkom destinacijom i trenutačnu situaciju u području prijevoza putnika te učiniti regionalne i prekogranične veze optimalnijima i dostupnijima, o čemu će više riječi biti u srijedu, 29. ožujka, u 10 sati u opatijskom Centru »Gervais«.


U sklopu događanja predstavit će se rezultati provedenih pilot aktivnosti RRA PGŽ-a – izrađena Analiza tijeka prometa, potreba i navika građana PGŽ-a i prekograničnih putnika prema regionalnim odredištima te interaktivni alat za vizualizaciju podataka koji pružaju kvalitetne i pouzdane informacije temeljem kojih će biti moguće donositi poslovne i strateške odluke važne za razvoj održivog prometa.
Prisutni će kroz prvi dio događanja biti upoznati i s važnošću korištenja analize podataka u konceptu razvoja pametnih regija, a bit će govora i o potencijalima za razvoj i implementaciju prometnih rješenja na području grada Rijeke i Primorsko-goranske županije.


Drugi dio događanja namijenjen je panel raspravi s ciljem uključivanja svih važnih dionika u dijalog na temu primjene razvijenog interaktivnog alata na području prometa i upravljanja turističkom destinacijom – najavili su iz Regionalne razvojne agencije PGŽ-a.