Eko Liburnija

Komunalac bi u Jurdanima gradio tvornicu za industrijsku reciklažu otpada

Aleksandra Kućel Ilić

Foto Arhiva NL, Sergej Drechsler

Foto Arhiva NL, Sergej Drechsler

Svrha projekta je edukacija građana o zaštiti okoliša temeljena na dosadašnjim pozitivnim iskustvima, uz poseban naglasak na edukaciju najmlađih, djecu u vrtićima, a naročito u osnovnim školamaEko Liburnija zdrava i čista – biser Jadrana, vrlo korisna i edukativna publikacija na 100 stranica koju su u ime lokalne samouprave liburnijske rivijere zajednički pripremili KD Komunalac d.o.o. Jurdani, Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ i Hrvatska udruga stanara i suvlasnika zgrada, predstavljena je javnosti na konferenciji u opatijskoj Villi Antonio.


Svrha projekta je edukacija građana o zaštiti okoliša temeljena na dosadašnjim pozitivnim iskustvima, uz poseban naglasak na edukaciju najmlađih, djecu u vrtićima, a naročito u osnovnim školama.


U predvorju su bili izloženi paneli koji kombinacijom slika i teksta informiraju zainteresirane o najaktualnijim ekološkim temama koje se tiču ne samo Liburnije i PGŽ, već i cijele Hrvatske, pa i šire, a nova ekološka brošura donosi pregršt ilustracija o temama koje obuhvaćaju postupanje s otpadom, prevenciju bolesti i korištenje energije koja ne ugrožava prirodu i zdravlje ljudi.


Brošura u 2.000 primjeraka
Pod motom “Sačuvajmo naš okoliš za buduće generacije”, što između ostaloga podrazumijeva smanjenje otpada, kompostiranje bio otpada, kao i razvrstavanje korisnoga otpada, na ovoj su “zelenoj” konferenciji govorili voditelj projekta i direktor Komunalca Ervino Mrak, zamjenica opatijskog gradonačelnika Kristina Đukić, zamjenik ravnatelja NZZJZ Rijeka Željko Linšak, predsjednik Hrvatske udruge stanara i suvlasnika zgrada Dejan Bodul, urednik brošure Milan Jokić, te predstavnik Fonda za zaštitu okoliša Roman Leopold.– Brošura je bila spremna za promociju još prije sezone, ali smo tek sad iz poznatih razloga uspjeli posložiti sve kako bi se ovaj kvalitetan projekt, u suradnji s našim partnerima mogao realizirati.


Tiskana je u 2.000 primjeraka i primjenjiva ne samo za područje Liburnije i PGŽ, već i šire, u cijeloj Hrvatskoj. Edukaciju o zbrinjavanju otpada uskoro ćemo započeti provoditi po svim liburnijskim osnovnim školama – najavio je Ervino Mrak.


Pohvale projektu izrazila je zamjenica gradonačelnika Kristina Đukić koja je apelirala na sva domaćinstva da doprinesu pravilnom zbrinjavanju otpada i da misle na svoje zdravlje i zdravlje sugrađana.


Naime, svaki građanin u godini dana proizvede 386 kilograma otpada, a kako je istaknuto u brošuri, što se bolje razvrsta otpad kod kuće, to će računi za ovu uslugu biti manji.


Što znači pravilno zbrinjavanje otpada


Željko Linšak iz NZZJZ Rijeka upozorio je kako nadolazeće promjene u zakonskoj regulativi oko zbrinjavanja otpada neće biti lagan posao i stoga se sve generacije moraju uključiti u projekt koji vodi u smjeru održivog zbrinjavanja otpada.


Međutim, kako je pojasnio Ervino Mrak, da bi se otpad pravilno zbrinjavao i odvajao, nije nužno samo imati adekvatne posude, kamione i ljude, već treba izgraditi i reciklažna dvorišta, kompostane i sortirnice.Po njegovim riječima, spalionica i energana u Europi ima oko 500, no na našim prostorima se o tim temama još ne razmišlja dovoljno.


Reciklažna dvorišta u ovom trenutku imaju tek općine Lovran i Matulji, dok Opatija i Mošćenička Draga imaju tek mobilna reciklažna dvorišta, no kompostana i sortirnica za otpad na Liburniji zasad još ne postoje.


Kako se moglo čuti u Opatiji, postoji inicijativa za otvorenjem tvornice za industrijsku reciklažu otpada u okvirima poslovne zone “Komunalca” u Jurdanima, te za nju postoji idejni projekt.


Frapantne brojke


Za tonu papira potrebno je posjeći dvadesetak mladih stabala. Plastična vrećica koristi se prosječno 12 minuta, a u prirodi se raspada više stotina godina.


Koliko je potrebno za razgradnju predmeta koji se najčešće bacaju u more?Za razgradnju kore banane potrebna su 4 tjedna, papira 6 tjedana, no kožnih cipela čak 45 godina, a baterija 100 godina. Odbačene pelene i plastične boce će na razgradnju u moru čekati 450 godina, udica 600 godina, a plastični pribor za jelo dugačkih 1.000 godina.


Tko se vrlo neodgovorno odluči staru autogumu odbaciti u more, treba znati da će za razgradnju trebati čak 2.000 godina, a “rekord” drže staklene boce koje se razgrađuju tek za 4.000 godina, i to su činjenice koje se uz druge podatke nalaze u brošuri Eko Liburnije.