'Čitanka čabarskoga kraja'

Zapisi, događaji i doživljaji Čabra na jednom mjestu. Matica hrvatska izdala vrijednu knjigu

Marinko Krmpotić

Snimio Marinko KRMPOTIĆ

Snimio Marinko KRMPOTIĆ

»Čitanka čabarskoga kraja« Ivana Janeša predstavlja pregled povijesnih zapisa, putopisa, književnih, umjetničkih i znanstvenih tekstova koji se bave čabarskim krajem od prvih zapisa 1498. godine do danasČABAR – Pod nazivom »Čitanka čabarskoga kraja«, u izdanju čabarskog ogranka Matice hrvatske, objavljena je neobično zanimljiva knjiga, ujedno i vrijedno povijesno djelo. Riječ je o knjizi u kojoj je njezin autor, a to je dugogodišnji predsjednik čabarskog ogranka Matice, profesor Ivan Janeš, dao originalan i iznimno kvalitetan pregled povijesti čabarskog područja utemeljen na brojnim povijesnim dokumentima, ispravama, zapisima, knjigama, novinskim tekstovima…


Naslovnica Èitanke èabarskoga kraja


 


Niz godišnjica


– Zamisao o nastanku ove Čitanke rodila se prilikom obilaska arhiva u Zagrebu, Rijeci, Senju, Ljubljani i Idriji, nakon prelistavanja starih novina i časopisa tijekom prikupljanja povijesnih dokumenata za izdavanje drugog i dopunjenog izdanja »Povijesti čabarskoga kraja« Slavka Malnara 2016. godine. »Čitanka čabarskoga kraja« predstavlja pregled povijesnih zapisa, putopisa, književnih, umjetničkih i znanstvenih tekstova koji se bave čabarskim krajem od prvih zapisa 1498. godine do danas. Izabrani su tekstovi objavljivani u Ilirskim novinama, Narodnim novinama, Sv. Ceciliji, Domu i svijetu, Svijetu, Hrvatskom planinaru, Napredku, Primorcu te u knjigama. Njih su kao autori potpisali Dragutin Hirc, Emilije Laszowski, Ivan Nepomuk Jemeršić, Stjepan Frančišković, Igor Karaman, Gjuro Pilar, Željka Čorak, Višnja Stahuljak, Slavko Malnar, Mladen Koritnik, Franjo Poje, Zvonimir Bartolić, Balthazar Hacquet, Jakov Majnarić, Dušan Prašelj, Henrik Schollmayer-Lichtenberg, Antun Troha, Zvonimir Zabundžija i drugi. Tekstove smo opremili dokumentima i fotografijama iz zbirke čabarskog ogranka Matice hrvatske, kaže autor Ivan Janeš.
Knjigu izdaju u godini obilježavanja 180. obljetnice Matice hrvatske Zagreb, 145 godina djelovanja Matice hrvatske na području Grada Čabra, odnosno 30. godišnjice obnove rada čabarskog Ogranka Matice hrvatske.
– Čitanku posvećujem naraštajima dragih ljudi, dobrih prijatelja koji su svojim samoprijegornim radom doprinosili sjaju nastajanja i trajanja povjesnice čabarskoga kraja. Priredio sam je i usuglasio u suradnji s isto tako sjajnim znalcima za pojedina područja: s akademkinjom Željkom Čorak, Stjepanom Sučićem i prof. dr. Željkom Bartulovićem te urednikom Slavkom Malnarom. Također, izražavam svoje poštovanje i duboku zahvalnost svima koji su pomogli oko tiskanja ove knjige. Posebna zahvala na dosadašnjem razumijevanju rada Ogranka MH-a Čabar ide Primorsko-goranskoj županiji, Gradu Čabru i Ministarstvu kulture Republike Hrvatske, rekao je Ivan Janeš.


Čabarski ponos Hrvatske
»Knjiga ‘Čitanka čabarskog kraja’ stota je knjiga čabarskog Ogranka Matice hrvatske. Tih stotinu objavljenih knjiga moglo bi se ubrojiti u kategoriju »Ponos Hrvatske«. One se nisu nanizale kroz stotinu sedamdeset i devet godina postojanja Matice, nego od gotovo nedavne 1993. Stotinu knjiga! Gotovo je teško u to i povjerovati. Ako je »kultura ono što ostaje kad se sve zaboravi«, onda nekoliko ljudi, po receptu koji je važio od antike, gradeći kulu od stranica i korica, čuva od zaborava povijest, specifičnost jezika, jasnoću identiteta. Na kraju ove »Čitanke« nalaze se njihova imena i popis njihovih djela. Nepravedno je preskočiti ma koga. Ipak, iza autorskih imena s različitih područja, od znanosti do umjetnosti, kao zajednički nazivnik stoji uredničko ime koje se ponavlja iz knjige u knjigu, ime Ivana Janeša, zapisala je Željka Čorak.

 


Od 15. st. do danas


Slavko Malnar, urednik ove knjige, u predgovoru, između ostalog, piše da je »vrijednost knjige čitanke i u tome što su kroz nju dostupni svi zapisi, događaji i doživljaji, što ovako sakupljeni na jednom mjestu daju potpuniju sliku o čabarskome kraju«.
»K tome opovrgavaju uvriježeno mišljenje kako o nama nema mnogo arhivske ostavštine. Iz njih vidimo da je kraj, usprkos teškoj dostupnosti prouzročenoj lošim putevima u brdovitom reljefu te ometene udaljenošću od većih naseobina, ipak koračao uz bok razvijenom svijetu«, zaključuje Malnar.


Ivan Janeš

Ivan JanešVelik doprinos nastajanju knjige dala je i ugledna hrvatska intelektualka Željka Čorak koja u pogovoru konstatira: »Nije bilo jednostavno prikupiti toliki broj starih članaka i uobličiti ih za objavu u neko daleko odmaknuto vrijeme. U prvom redu trebalo je biti uporan, ustrajan i sistematičan, provesti sate i sate u pretraživanju krhotina prošlosti u raznim izvorima i medijima a da se pronađu zapisci koji se odnose na područje Čabra. (…) Ova je čitanka kompendij pisanih izvora koji od petnaestog stoljeća do današnjih dana bilježe povijesna zbivanja, zemljopisne posebnosti i njihove mijene, prirodne raznolikosti, izvore i oblike privređivanja, društvene odnose, političku pozadinu. Od careva i kraljeva do rudara i lugara, od jela do runolista, od konja do brodova, od risova do puhova, cijeli jedan svijet vrvi na ovim stranicama: cijeli jedan narod (valjda najčešće rabljen, ali i zlorabljen pojam romantične kolektivizacije i političke manipulacije), kojega je na čabarskom području još oko 1900. bilo otprilike sedam tisuća duša, a danas se valjda broji u stotinama«, piše Željka Čorak.