Započela je modernizacija strukovnog obrazovanja na dobrobit učenika i gospodarstva Republike Hrvatske!

UKLJUČITE SE I VI ZA BOLJE OBRAZOVANJE!

P. N.

Je li vam poznato da je 66 % redovnih učenika srednjih škola Republike Hrvatske, u školskoj godini 2019./2020. upisalo neki od 279 strukovnih nastavnih planova i programa/strukovnih kurikuluma, u jednoj od 299 ustanova za strukovno obrazovanje?Tijekom 2020. godine provode se aktivnosti provedbe Ankete o standardima zanimanja te opsežno istraživanje pod nazivom Uključite se za bolje obrazovanje usmjereno na gospodarstvenike, poslodavce i obrtnike. Cilj je njihovo uključivanje u reformu i proces modernizacije strukovnog obrazovanja kako bi se ispitale aktualne i očekivane potrebe na tržištu rada.


Sudjelovanje poslodavaca u istraživanju o njihovim potrebama od presudne je važnosti. Pružanje informacija o stvarnim potrebama gospodarstvenika, poslodavaca i obrtnika te o zanimanjima budućnosti i specifičnim vještinama zaposlenika izravno će utjecati na utvrđivanje opisa posla i radnih aktivnosti u okviru pojedinog zanimanja te na kurikularnu reformu strukovnog obrazovanja.


Poseban problem u postojećem sustavu predstavlja činjenica da se nastavni planovi i programi ne temelje na ishodima učenja i da nisu odraz potreba tržišta rada te da ne omogućavaju fleksibilnost u provedbi.
Poteškoće pri pronalaženju odgovarajućih zaposlenika prijavljuje čak trećina poslodavaca. Posljedično, nezaposlenost postaje najveća prijetnja dugoročnoj društvenoj održivosti. Također, opada konkurentnost i sposobnost hrvatskog gospodarstva da ostvari održivi rast.


Ulaganje u poboljšanje i prilagodbu obrazovnog sustava potrebama na tržištu rada nema alternative. To je najbolji način za izbjegavanje trenutnih nepodudarnosti ponude i potražnje za vještinama na tržištu rada.


Promjena postojećih zanimanja kroz orijentaciju strukovnih kurikuluma na ishode učenja i stvarne potrebe tržišta rada kroz podupiranje prilika učenika da tijekom obrazovanja sudjeluju u iskustvu učenja na radnom mjestu u skladu je sa ciljevima i prioritetima Europske unije.


U okviru Program razvoja sustava strukovnog obrazovanja, a kao odgovor na potrebe i mjere definirane strateškim dokumentima, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih je razvila projekt „Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“ ukupne vrijednosti 232.848.999,94 kuna. Podršku projektu daju Hrvatska obrtnička komora, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska udruga poslodavaca i Ministarstvo znanosti i obrazovanja.


Ovim projektom pristupa se modernizaciji cjelokupne ponude strukovnog obrazovanja u Republici Hrvatskoj što podrazumijeva razvoj novih strukovnih kurikuluma u svim sektorima s jakom poveznicom s potrebama tržišta rada.*Sadržaj članka isključiva je odgovornost Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.