Pravila Facebook nagradnog natječaja “Darujemo 10 godišnjih pretplata na online izdanje Novog lista”Članak 1. Organizator


Organizator nagradnog natječaja pod nazivom Darujemo 10 godišnjih pretplata na online izdanje Novog lista  je Novi list Rijeka, Zvonimirova 20A, Rijeka, dalje u tekstu „Organizator“. Nagradni natječaj se priređuje u cilju promidžbe pretplate na online izdanje Novog lista.


Članak 2. Trajanje
Nagradni natječaj započinje 26. ožujka 2021. u 12:00 sati i traje do 31. ožujka do 12:00 sati.


Članak 3. Pravo sudjelovanja


Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve punoljetne fizičke osobe koje su građani Republike Hrvatske i fanovi službene Facebook stranice Life Novi list. U nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati djelatnici Organizatora, kao ni njihovi rođaci.


Članak 4. Način sudjelovanja i opis natječaja


U nagradnom natječaju mogu sudjelovati svi fanovi Life Novi list Facebook stranice. Za sudjelovanje u natječaju potrebno je stisnuti “like” na objavu i u komentaru objave natječaja označiti jednu osobu. Nagrađuje se deset sudionika s nagradom – godišnja pretplata na online izdanje Novog lista.


Svaki sudionik u nagradnom natječaju može sudjelovati samo jednom.


Objavljivanjem komentara na objavu, sudionici prihvaćaju Pravila nagradnog natječaja.


Članak 5. Diskvalificiranje


Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati sudionike natječaja koji prekrše ova pravila ili se koriste lažnim profilima.


Članak 6. Rezultati natječaja i preuzimanje nagrade


Imena dobitnika će biti objavljena 31. ožujka 2021. na Facebook stranici Life Novi list. Dobitnici će naknadno biti obavješteni o preuzimanju nagrade. Preuzimanjem nagrade prestaju sve obveze Organizatora nagradnog natječaja prema Dobitnicima.


Članak 7. Nagrada


Sudionici u ovom nagradnom natječaju mogu osvojiti nagradu – godišnju pretplatu na online izdanje Novog lista. Ukupno se dodjeljuje 10 nagrada. Nagrada se ne može zamijeniti za novac, druge proizvode ili usluge, niti se može prenijeti na drugu osobu.


Članak 8. Pravila Facebooka


Facebook nije odgovoran za promociju niti ima veze s istom te ga se oslobađa svake odgovornosti spram svakog pojedinog sudionika. Facebook ni na koji način ne sponzorira ili upravlja natječajem niti je isti ikako povezan s Facebookom te sudionik natječaja podatke ostavlja organizatoru, a nikako Facebooku.


Članak 9. Zaštita osobnih podataka


Prijavom na nagradni natječaj sudionici su izričito suglasni da Organizator može koristiti njihove podatke u svrhu provođenja nagradnog natječaja. Organizator će čuvati osobne podatke sudionika nagradnog natječaja sljedećih 120 dana od dana završetka nagradnog natječaja nakon čega će podaci biti uništeni. Organizator će upravljati podacima prema standardima koje propisuje Zakon o čuvanju osobnih podataka. Podnošenje podataka za ovaj nagradni natječaj je dobrovoljno. Dobitnici nagradnog natječaja izričito su suglasni da Organizator može koristiti njihove podatke vezano za primopredaju nagrade.


Na portalu www.novilist.hr sudionici mogu pročitati pravila Politike privatnosti tj. Politiku zaštite osobnih podataka Novog lista.


Članak 10. Opće odredbe


Sudionici automatski prihvaćaju aktualna službena pravila samom prijavom za sudjelovanje na nagradnom natječaju. Organizator zadržava pravo promjene ovih Pravila, a o tome će svi sudionici biti pravovremeno obaviješteni. Organizator ili bilo koje poduzeće angažirano od strane Organizatora za izvršenje nagradnog natječaja ne preuzimaju odgovornosti i otklanjaju bilo kakvu vrstu odštete ili nadoknade u vezi troškova, oštećenja ili gubitka nastalog zbog kašnjenja radi nedostatka u provedbi nagradnog natječaja, te tijekom sudjelovanja u istom.


 


U Rijeci, 26. ožujka 2021.


Novi list d.d.