Izrabrani

Rijeka ima dva nova akademika: U HAZU primljeni Stipan Jonjić i Silvana Vranić

Hina

Stipan Jonjić i Silvana Vranić

Stipan Jonjić i Silvana Vranić

HAZU je na izbornoj skupštini izabrao 17 novih redovitih članova - akademika.Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (HAZU) izabrala je na izbornoj skupštini u četvrtak 17 novih redovitih članova – akademika te po pet dopisnih i članova suradnika.


Natpolovičnom većinom glasova ukupnog broja redovitih članova HAZU za redovite članove, odnosno akademike izabrani su u Razredu za društvene znanosti Stjepan Ćosić, u Razredu za matematičke, fizičke i kemijske znanosti Ivo Piantanida i Vladislav Tomišić, a u Razredu za prirodne znanosti Ivan Sondi, Mario Šlaus i Stipan Jonjić.


U Razredu za filološke znanosti izabrani su Mario Brdar, Silvana Vranić i Mateo Žagar, u Razredu za književnost Ratko Cvetnić, Krešimir Bagić i Sibila Petlevski, a u Razredu za likovne umjetnosti Petar Barišić i Kažimir Hraste dok su u Razredu za tehničke znanosti novi akademici Sven Lončarić, Bojan Jerbić i Ivan Petrović.
Za dopisne članove Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti izabrani su: Tomislav Friščić iz SAD-a u Razredu za matematičke, fizičke i kemijske znanosti, Philippe Ménard iz Francuske u Razredu za filološke znanosti, Josip Mlakić iz BiH u Razredu za književnost, a Xavier Barral I Altet iz Španjolske u Razredu za likovne umjetnosti te Sofia A. Gubaidulina iz Njemačke u Razredu za glazbenu umjetnost i muzikologiju.


Za članove suradnike Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti izabrani su: u Razredu za društvene znanosti Ivana Horbec, u Razredu za filološke znanosti Nikola Vuletić i Ivan Marković te u Razredu za književnost Tena Štivičić i Maša Kolanović.


Prema Zakonu o HAZU, Akademija može imati maksimalno 160 redovitih članova, a nakon ovogodišnjih izbora HAZU ima ukupno 136 redovitih članova, 114 dopisnih članova i 79 članova suradnika.


Svečano proglašenje novih članova Hrvatske akademije održat će se u srijedu, 15. lipnja u palači HAZU.