Uključite se

Kreće natječaj za fotografije za kalendar za 2023. godinu. Tema su prirodne znamenitosti našeg kraja

NL Promo

Pozivamo sve zainteresirane da nam dostave fotografije s motivima prirodnih znamenitosti goranskih, ličkih, primorskih i otočnih znamenitosti.


Posebno ističemo i predlažemo motive zaštićenih područja:


Nacionalni park Risnjak


Nacionalni park Sjeverni Velebit


Nacionalni park Plitvička jezera


Park prirode Velebit


Park prirode Učka


Fojiška – Pod Predošćica, Mali bok – Koromačna,Cres


Otok Prvić


Šuma Dundo i Komrčar, Rab


Čikat i Pod javori, Mali Lošinj


Košljun


Lopar


Lunjski maslinici…


Lisina


Bijele i Samarske stijene


Kamačnik


Golubinjak


Vražji prolaz i Zeleni vir


Izvor Kupe


Rječina…


Podijelite s nama fotografije vlastitih doživljaja s ovih navedenih područja!


………………


PRIJAVE NA NATJEČAJ moraju sadržavati:


– podatke o autoru (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela)
– naziv fotografije


FOTOGRAFIJE DOSTAVITI:


– u formatu 30 x 21 cm
– 300 dpi
– tif ili kvalitetan jpg
– na CD-u ili DVD-u u omotnici na adresu:


Novi list, natječaj za fotografiju
Zvonimirova 20a, 51000 Rijeka


– ili na e-mail: [email protected]
Prijave i fotografije treba dostaviti najkasnije do 19. rujna ove godine.
………………
Stručna komisija pregledat će i ocijeniti sve pristigle fotografije te izdvojiti dvadeset i četiri, koje će potom predstaviti na tiskanim i internetskim stranicama Novoga lista te omogućiti čitateljima i drugima da izaberu trinaest fotografija po svom izboru.


Izabranih trinaest fotografija (od predloženih dvadeset i četiri), za koje pristigne najviše glasova, bit će nagrađeno u netto iznosu od 1.000,00 kuna (ukupno 13.000,00 kuna) te objavljeno u kalendaru za 2023. godinu koji će čitatelji Novog lista dobiti na dar 6. prosinca ove godine.
………………
Nagrađene fotografije koristit će se u promidžbene svrhe.