OBLJETNICA NAŠEG MEDIJA

Plavi svijet Branka Šuljića: Sedam desetljeća Novog lista

Branko Šuljić

Foto Arhiva/NL

Foto Arhiva/NL

Da, danas pišem o ovoj, našoj novini. Ne ovom broju što ga upravo čitate, nego o Novom listu općenitoU današnjem tekstu prvi put odstupam od osnovne teme ove kolumne. Danas nije plava! Možda je takva tek posredno, ali nije izravno, kao sve vrijeme do sada. »Krivac« je Novi list! Da, danas pišem o ovoj, našoj novini. Ne ovom broju što ga upravo čitate, nego o Novom listu općenito. Povod je valjan – jubilej za koji rijetki znaju, a što će uslijediti za dva dana. Taj je datum 16. travnja 1954. godine. Dakle, 70. obljetnica! Od toga dana ova naša novina nosi naziv Novi list. Do tada zvala se Riječki list.


U uvodniku novine s novim nazivom, između ostaloga, tada je napisano:


»Ovim brojem Riječki list mijenja svoje ime u Novi list Istre, Hrvatskog primorja i Gorskog kotara. Ova promjena je učinjena u želji da list proširi broj svojih čitalaca, suradnika i prijatelja utoliko više što je i raniji Riječki list bio namijenjen čitaocima bivše Riječke oblasti.
Novi list preuzima zadaću da izvještava o svim važnijim događanjima u našoj zemlji i u svijetu. U tom pogledu će se kolektiv Novog lista rukovoditi načelima naše socijalističke štampe da istinitim i vjernim prikazivanjem pridonosi i pomaže napore radnih ljudi na socijalističkoj izgradnji i razvijanju samoupravljanja na svim područjima društvenog života. Društvena kritika i razvijanje borbe mišljenja postali su osnovna obilježja naše demokratske štampe i značajno sredstvo u rukama naših naroda u borbi za daljnji društveni napredak i razvijanje socijalističkih odnosa u našoj zajednici i za Novi list će ispunjavanje ovog odgovornog zadatka biti mjerilo njegovog uspjeha i mjesta u javnom životu ovih krajeva.«


Jačanje i proširenje suradnje


Dalje neću citirati, još samo zadnju rečenicu: »Pozivamo sve naše čitaoce, suradnike i prijatelje da potpomognu naša nastojanja na jačanju i proširenju suradnje u Novom listu, da on zaista postane odjek i glasilo Istre, Hrvatskog primorja i Gorskog kotara.« Nije ovo čitav uvodnik, nije ni njegova polovica, ali dovoljno da današnja generacija spozna bit onog vremena. Takvo razmišljanje bilo je tada opće prihvaćeno, za drugačije naprosto nije bilo mjesta. Neću se dalje upuštati u ideološke rasprave, to nikada nije bilo moje opredjeljenje. Prezentirat ću čitateljima Novi list onog vremena, sadržajno i novinarski.


Taj prvi broj Novog lista tiskan je na velikom formatu. Jedna stranica bila je otprilike veličine dvije stranice današnjih dnevnih novinae. U to vrijeme sve dnevne novine tiskane su na velikom formatu, u nas i u svijetu. Zanimljivo, taj Novi list nije imao klasičan impressum što ga danas nalazimo u svim tiskovinama. Umjesto toga, imao je tri nevelika okvira ispod glave. U prvome je stajalo: »LIST IZLAZI SVAKOG DANA OSIM PONEDJELJKA – UREĐUJE REDAKCIJSKI KOLEGIJ – GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK MILAN SLANI – REDAKCIJA I ADMINISTRACIJA RIJEKA, NARODNI TRG BROJ 4.« Recimo i to, rijetki znaju, Narodni trg današnji je Jadranski trg. U drugom okviru bili su telefoni redakcije, administracije i tiskare, te njena adresa. Redakcija i tiskara nisu bile u istoj zgradi, ali su bile blizu, u centru grada – redakcija na Narodnom trgu, a tiskara u Ulici Erazma Barčića (tako se i danas zove) na broju 9, pokraj Teatra Fenice. Treći okvir mogli bismo nazvati komercijalnim. U njemu su cijene mjesečne, tromjesečne i godišnje pretplate, te broj »čekovnog računa« na koji se uplaćuje, uz napomenu da se »plaća unaprijed«. Pokraj glave je stajalo: »PETAK 16. aprila 1954. GODINA VIII. BROJ 1 (2197) CIJENA DIN 10.«


Šest stranica velikog formata


Više od tehničkih i administracijskih detalja čitatelje zacijelo zanima sadržaj novina onog vremena. Prvi broj Novog lista tiskan je na šest stranica velikog formata. Glavni naslov što je bio raširen skoro na čitavu stranicu u dva reda glasio je: »MANIFESTACIJE jugoslavensko-turskog prijateljstva«. Važno je, međutim, citirati nadnaslov pa i podnaslov, tada sve postaje jasno, praktički tekst ne bi trebalo ni čitati. Nadnaslov glasi: »Treći dan boravka predsjednika Tita u Turskoj«. Podnaslov je puno opširniji: »Tito predao visoko jugoslavensko odlikovanje predsjedniku turske Velike narodne skupštine – Posjet vojnoj akademiji turske armije – Velika parada na ankarskom hipodromu – Odlikovane turske političke ličnosti i rukovodioci armije – Nastavljaju se politički razgovori.«


Na prvoj stranici, ali na njenu dnu, Novi list donosi važnu informaciju iz našeg kraja, informaciju čije je značenje puno šire od lokalnog. Ilustrirana je i fotografijom, jedinom na stranici. Naslov glasi: »Elektrificirana pruga Rijeka – Škrljevo«, a nadnaslov: »Dan željezničara u znaku nove radne pobjede«. Podnaslov puno objašnjava: »U nedjelju velika svečanost u Škrljevu – Lokalni vlakovi s električnom lokomotivom – Do konca godine elektrificirat će se pruga do Plasa – Velika korist za stanovnike s obližnje periferije i okolice grada Rijeke.«


Prostorni raspored informacija u tadašnjoj novini ne može se uspoređivati s današnjom. Prva stranica bila je ispunjena tekstovima, s jednom fotografijom i bez najava tekstova u unutrašnjem dijelu novine. Na drugoj stranici plasirane su gradske i regionalne informacije i najave, a na trećoj teme i komentari. Četvrta stranica namijenjena je razonodi i najmlađima, dok je peta podijeljena na dva, tematski različita bloka. Polovicu čine nastavci tekstova s prve, nekoliko lokalnih informacija, kretanje brodova i križaljka. Druga polovica nazvana je »Sportski događaji«. Njen sadržaj ne treba objašnjavati, ističem samo jedan naslov: »Dinamo povećao izglede«. Spominjem i podatak da Kvarner, današnja Rijeka tada nije bila u Prvoj saveznoj ligi. Zadnja, šesta stranica donosi informacije iz svijeta. Na njoj su, također, Mali oglasnik – tri oglasa, te četiri velika oglasa. Jednim uprava prihoda poziva »na podnošenje poreznih prijava«, u drugome se reklamira sniženje cijena ugljena, zatim Autopromet Rijeka reklamira usluge prijevoza na redovitim lokalnim teretnim linijama, a Riba export – import – agencija Rijeka traži službenike.


Aktualno i danas


Neki naslovi i tekstovi iz tog vremena aktualni su i danas – “Akcija za obranu Oppenheimera”, “Odgođena sjednica Vijeća sigurnosti” na kojoj se trebalo raspravljati “o pitanju Palestine”. Ima još – “Zapad priprema odgovor SSSR-u na njegovo traženje za učešće u Atlantskom paktu”, “Tri zapadne sile ne priznaju Kinu za ravnopravnog partnera na Ženevskoj konferenciji”. I jedan domaći naslov – “Ove godine očekuju se turisti i iz Finske”, jasno, u Opatiji.


Mali oglas


Moram citirati jedan mali oglas da bi čitatelji spoznali u kakvom se vremenu tada živjelo. On glasi: “IZGUBLJEN KAPUT I ŠAL od Piramide do stanice. Molim nalaznika da uz polovicu vrijednosti vrati u Gundulićevu ulicu 8.”