Matica hrvatska

Nagrade Davorinu Rudolfu, Slobodanu Novaku, Milanu Miriću i Sanji Nikčević

HinaZAGREB – Matica Hrvatske danas je svečano dodijelila godišnje nagrade za 2011. i 2012. godinu, a dobitnici su akademici Davorin Rudolf i Slobodan Novak te kazališna kritičarka Sanja Nikčević i književnik Milan Mirić.


»Nagrada August Šenoa« za književnost i umjetnost uručena je akademiku, književniku Slobodanu Novaku za »Sabrana djela«, akademiku Rudolfu »Nagrada Oton Kučera« za znanost za »Novi Enciklopedijski rječnik međunarodnoga prava mora«, a kazališnoj kritičarki Sanji Nikčević i književniku Milanu Miriću »Nagrada Antun Gustav Matoš« za najbolju knjigu kritike i to za zbirku »Kazališna kritika ili neizbježni suputnik«, odnosno za knjigu »Eseji«.


Akademik Novak nagradu Matice hrvatske ocijenio je »jednom od najvažnijih počasti što u našoj domovini može biti iskazana, više od tzv. državnih nagrada koje dodjeluje kulturno nelegitimirano administrativno tijelo«.
»Matičinu nagradu smatram najobuhvatnijom jer ona inkorporira najvišu općekulturnu sferu, od pučke pismenosti do vrhunskih postignuća znanosti i umjetnosti«, naglasio je Novak dodavši kako su dodijeljene im nagrade »u pravom smislu prvorazredno, kompetentno, priznanje struke, lišeno svih mogućih utilitarnih društvenih konotacija«.


Mlađima će, dodao je, one biti jak poticaj da nastave, a meni zaključni i najdublji ures u životu, rekao je Novak zahvalivši u ime nagrađenih.


Obrazloženje za Nagradu August Šenoa pročitao je predsjednik Matice hrvatske Igor Zidić istaknuvši kako osam gustih svezaka »Sabranih djela Slobodana Novaka« predstavljaju najviše domete suvremene hrvatske književnosti i tvore duhovnu popudbinu dramatične i teške epohe od Drugog svjetskog rata do današnjih dana.


»Ostvarena kombinacija žestine i nježnosti, sućuti i jetkosti, smijeha kroz suze i mudroga odmaka djeluje i sintezno i katarzično, tako da kroz Novakovo pisanje uspijevamo emotivno i intelektualno uspostaviti zdravu distancu u odnosu na vrijeme koje smo zajedno s njime pregrmili«, stoji u obrazloženju.


Mlađi naraštaji u Novakovu će djelu naći najautentičniji zapis o hrvatskoj sudbini u drugoj polovici 20. stoljeća, s dodacima natrag i unaprijed, kazao je Zidić te zaključio kako nagrada »s veseljem apostrofira i Novakovu neposustalu stvaralačku agilnost, kao znak nemira i neravnodušnosti na svijet oko sebe i sredinu u kojoj živi i djeluje«.


Nagrada Oton Kučera uručena je akademiku Rudolfu jer »Novi Enciklopedijski rječnik međunarodnoga prava mora«, stoji u obrazloženju, predstavlja sintezu njegove dugogodišnje djelatnosti te sintezu hrvatske cjelokupne znanosti s područja prava mora.


Riječ je o djelu enciklopedijske naravi koje zbog svoje aktualnosti, visoke stručne i praktične vrijednosti predstavlja izvorni znanstveni rad i dragocjen je priručnik domaćim i svjetskim znanstvenicima i stručnjacima, kazao je akademik Stjepan Damjanović obtrazlažući nagradu.


Kritičarka, teoretičarka drame i kazališta, Sanja Nikčević u knjizi »Kazališna kritika ili neizbježni suputnik« iznosi probleme kazališne kritike i mnogovrsnih konteksta u kojima se kritika ostvaruje, a književnik Milan Mirić u »Esejima« se kroz 11 esejističkih uvida bavi različitim fenomenima zbilje »na način precizna utvrđivanja predmetnosti«, stoji, uz ostalo, u obrazloženju za Nagradu Antun Gustav Matoš, koje je pročitao akademik Ante Stamać.