SIZ

Stečaj Samoupravne interesne zajednice koju vodi Nemanja Cvijanović

Hina, P. N.

Foto: Rijeka 2020 / Tanja Kanazir / MMSU

Foto: Rijeka 2020 / Tanja Kanazir / MMSU

Zahtjev za stečaj podnijela je Financijska agencija (Fina), navodeći kako ta udruga ima 8.462 kune neizvršenih osnova za plaćanje u neprekinutom razdoblju duljem od 120 danaRIJEKA – Trgovački sud u Rijeci istovremeno je otvorio i zaključio stečaj Samoupravne interesne zajednice, udruge koju vodi Nemanja Cvijanović – autor »povratka« crvene zvijezde na Riječki neboder pa će se nakon pravomoćnosti tog rješenja ta udruga brisati iz registra.


Rješenje Trgovačkog suda


Zahtjev za stečaj podnijela je Financijska agencija (Fina), navodeći kako ta udruga ima 8.462 kune neizvršenih osnova za plaćanje u neprekinutom razdoblju duljem od 120 dana, da dužnik nema zaposlenih te da podnositelj zahtjeva osim navedenih podataka ne raspolaže drugim podacima o imovini pravnih osoba.


Kako se navodi u rješenju Trgovačkog suda u Rijeci od 3. kolovoza ove godine, odredbom članka 428. stavak 1. SZ-a propisano je da će sud provesti skraćeni stečajni postupak. Sud je na mrežnoj stranici e-Oglasne ploče 20. travnja ove godine objavio oglas koji je sadržavao podatke za identifikaciju dužnika, podatak o ukupnom iznosu duga evidentiranog na temelju neizvršenih osnova za plaćanje, poziv osobama ovlaštenim za zastupanje dužnika po zakonu da u roku od 15 dana od dana objave oglasa podnesu sudu javnobilježnički ovjerovljen popis imovine i obveza na propisanom obrascu, poziv vjerovnicima da najkasnije u roku od 45 dana od objave oglasa predlože otvaranje stečajnoga postupka te upozorenje o pravnim posljedicama nepodnošenja prijedloga za otvaranje stečajnoga postupka.
Osobe ovlaštene za zastupanje dužnika po zakonu nisu u roku od 15 dana podnijele popis imovine i obveza dužnika, a također niti jedan vjerovnik nije u roku od 45 dana od objave oglasa na mrežnoj stranici e-Oglasne ploče suda predložio otvaranje stečajnog postupka. Budući da se vjerovnici i zastupnici nisu odazvali u zakonski predviđenim rokovima, sud je donio odluku o istovremenom otvaranju i zaključivanju stečaja.


Udruga SIZ


Udruga Samoupravna interesna zajednica, skraćenice SIZ poznate iz doba bivše Jugoslavije, osnovana je 2002. godine s ciljem »promicanja svih vrsta likovnog, suvremenog umjetničkog izražavanja i kulture uopće«. Kao cilj navodi se i uspostavljanje »odnosa suradnje s drugim kulturnim sredinama i razmjenu programa na međunarodnoj razini te poticanje dijaloga i rasprava o različitim kulturnim i umjetničkim stavovima«.


Predsjednik Udruge Nemanja Cvijanović je u projektu Europske prijestolnice kulture (EPK) u Rijeci bio naveden kao koordinator programa »Kuhinja različitosti«, a poznat je i kao umjetnik koji je vodio projekt »povratka« crvene zvijezde na vrh Riječkog nebodera u sklopu EPK-a planiran za Dan oslobođenja Rijeke 3. svibnja.


Crvena zvijezda, koja je na istom mjestu bila postavljena 1945. godine, sada je bila zamišljena kao velika konstrukcija od betona i željeza i trebala je sadržavati 2.800 uronjenih oštrih krhotina crvenog stakla, različitih oblika i dimenzija koje simboliziraju 2.800 poginulih antifašističkih boraca tijekom bitke za Rijeku 1945. Taj projekt bio je osporavan od desnice, a postavljanje »crvene zvijezde« – svojevrsnog spomenika »crvenoj« Rijeci tijekom EPK-a, dosad se nije ostvarilo zbog korona krize. Organizator ovog događaja je Muzej moderne i suvremene umjetnosti Rijeka, u sklopu programskog pravca Doba moći EPK-a.