Poziv časopisa Treća

Transfeminističko uvažavanje i promišljanje rodnih sloboda

Kim CuculićČasopis Treća posvećuje analitičku pozornost sljedećeg broja transfeminističkom uvažavanju i promišljanju rodnih sloboda, s naglaskom na pluralitet ovog iskustva. Rok za slanje tekstova je 20. rujna 2020., a tekstovi se šalju na: [email protected]; [email protected] i [email protected]


Kako piše u pozivu, pola stoljeća nakon »Spolne politike« Kate Millett, »unutarnja kolonizacija« (termin Millett) rodnim stereotipima i heteronormativnim seksualnim orijentacijama prošla je kroz brojne emancipatorske transformacije.


– Kako veli Alyson Escalante u tekstu iz zbornika »Nepomirljivo: radikalni kvir protiv roda, države i kapitala« (2018) urednice Line Gonan, »moja rodna zamjenica je negacija«. Rodna fluidnost i rodna varijantnost prevrednovale su temeljne pojmove feminizma, pri čemu najdalekosežnije promjene prolaze artikulacije žudnje, seksualnog rada i seksualne ekonomije. Kategorije rase i klase također su paralelno podvrgnute deregulacijama i rekonceptualizacijama, što znači da se u 21. stoljeću krećemo prostorom izrazite disidentnosti oko preuzimanja ranije uspostavljenih političkih makrokategorija.
Ovaj broj Treće promišlja implikacije i socijalne dramaturgije (sve dominantnije) rodne atipičnosti, paralelne kritike kako heteronormativnosti, tako i homonormativnosti, s naglaskom na interdisciplinarnom proučavanju ne samo novih oblika ne-binarne rodnosti i transseksualnosti i interseksualnosti, nego i kritike političkog/policijskog reguliranja društvenog identificiranja.


Sociologija, psihologija, pravni studiji, medicina, humanistika i umjetničke prakse uspostavljaju vokabular transrodnih i queer identiteta, raspravljajući kompleksna pitanja utjelovljenja, žudnje, hormonalnog i kirurškog preoblikovanja tijela, reproduktivnih prava, zakonske regulative roda.