U Antikvarijatu Ex libris

Hrvatski prijevod knjige ”Vječni fašizam” Umberta Eca predstavljen u Rijeci

P. N.

Foto M. Gracin

Foto M. GracinRIJEKA – Hrvatski prijevod knjige »Vječni fašizam« Umberta Eca predstavljen je u Antikvarijatu Ex libris. Knjiga je izišla u izdanju TIM pressa iz Zagreba, a prevoditelj i autor pogovora je Damir Grubiša. »Vječni fašizam« je tekst predavanja koje je Eco održao na simpoziju na sveučilištu Columbia. Predavanje su organizirali odsjeci za talijanski i francuski jezik u povodu proslave oslobođenja Europe od fašizma. Eco u ovome eseju talijanski fašizam naziva jednim »zbrkanim« i ne posve totalitarnim režimom.


Odakle je taj privid »zbrkanog fašizma«? U prvom redu, valja uzeti u obzir tradiciju i kulturu talijanskog društva koje je bilo multikulturalno u smislu pluralizma kulturnih tradicija koje su se prepletale i koje su bile u direktnoj opreci jednoumlju koje je propagirao fašizam. Ideologija fašizma je bila pragmatični skup ideja i načela, duboko antimaterijalistička, antiindividualistička, antiliberalna, antidemokratska, antikomunistička i antikapitalistička (samo deklarativno) – ali i kontradiktorna u svojoj izvedbi jer formalno koegzistira i s monarhijom i s jakom Katoličkom crkvom, ali u njima uspijeva pronaći saveznike. U drugom dijelu eseja Eco, iz kulturološke perspektive, u četrnaest elemenata sažima dijelove svakog fašizma, upotrebljavajući njegov arhetip koji naziva »ur-fašizmom«. Dovoljno je, prema Ecu, da je jedno od tih četrnaest obilježja prisutno u nekoj od inkarnacija fašizma da bi ga se fašizmom moglo imenovati i da, što je obilježja više, to je oblik fašizma artikuliraniji. Na kraju, Eco upozorava kako je ur-fašizam još uvijek oko nas, često neuniformiran i zakamufliran u pristojne ili smjerne ultrakonzervativne pokrete, klerikalističke organizacije, populističke stranke i pokrete.


Umberto Eco (Alessandria, 5. siječnja 1932 – Milano, 19. veljače 2016) talijanski je romanopisac, esejist, filozof i jezikoslovac. (N.L.)