Koronavirus

Svi javnobilježnički uredi od danas sa strankama rade u hitnim slučajevima

Hina

Foto Davor Kovačević

Foto Davor KovačevićZAGREB Svi javnobilježnički uredi od ponedjeljka 23. ožujka radit će sa strankama u hitnim slučajevima, a po mogućnosti po prethodnoj najavi svaki dan u vremenu od 9 do 12 sati, izvijestila je Hrvatska javnobilježnička komora.


Javnobilježnički uredi će provoditi elektroničku i telefonsku komunikaciju u radu sa strankama i svim sudionicima postupka te sudovima gdje god je to moguće.


U slučajevima kada zbog samoizolacije ili oštećenja ureda nastalih zbog potresa u Zagrebu, javnobilježnički ured treba zatvoriti, stranke će biti upućivane u prvi najbliži ured, odnosno u prvo mjesto u kojem radi javnobilježnički ured, navode u priopćenju.